ปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหากับเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวลดลงและผู้คนตกงานกันมากขึ้นหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วก็มองหาอาชีพเสริมประกอบกับงานหลักที่ตนกำลังอยู่เพิ่มอีกทาง ด้วยภาระหน้าที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไปด้วย โจทย์คืองานอะไรที่สามารถทำแล้วได้เงินเลยทันที ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นที่มีประสบการณ์เรียกว่าทำงานได้เงินเลย  หลายๆคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำงานอาชีพขายประกันไปด้วยจนสร้างรายได้มากกว่างานประจำแล้วลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจขายประกันอย่างเดียว สร้างทีมงาน ขยายสายงานของตนให้เติบโตจนมีรายได้เดือนละหลายแสนเลยทีเดียว  หน้าที่งานขายประกันมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ขายประกันชีวิต ขายประกันวินาศภัย ขายประกันเกี่ยวกับอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่ง เป็นต้น  ซึ่่งรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่ขายประกันจะมีข้อแตกต่างกันไปดังนี้

อาชีพขายประกัน

หน้าที่ของตัวแทนขายประกัน

 • ต้องเป็นบุคคลเท่านั้น
 • สามารถขายกรมธรรม์ได้เฉพาะของบริษัทที่ตนเป็นสมาชิกเท่านั้น
 • สามารถเป็นตัวแทนได้หลายบริษัท ถ้าได้รับการยินยอมจากบริษัทประกันภัย
 • สามารถสร้างรายได้จากการขายกรมธรรม์ รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าคอมมิชชั่น
 • ตัวแทนขายประกันควรดูแลลูกค้าหรือผู้ทำประกันกับตัวแทนเอง ไปตลอดจนหมดสํัญญาของกรมธรรม์ รวมไปถึงการเคลมเอาประกันเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาเรื่องต่างๆ การส่งเบี้ยประกัน และการแจ้งเตือนให้ลูกค้าต่อสํัญญาประกันฉบับใหม่

หน้าที่ของนายหน้าขายประกัน

 • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
 • สามารถทำหน้าที่แทนผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยคัดเลือกกรมธรรม์ให้ถูกใจต่อลูกค้าที่จะทำประกันภัย
 • เป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานเรื่องของบริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีสังกัดก็ได้
 • สร้างรายได้ รับค่าคอมมิชชั่นของการขายประกันตามที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้และแต่ชนิดของประกันภัย
 • เมือจบการขายประกันภัยแล้ว นายหน้าขายประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบและดูลูกค้า โดยทางบริษัทประกันภัยจะทำหน้าดุูแลลูกค้าเอง

อาชีพขายประกัน

ขายประกันอย่างไรให้มีรายได้หลักแสน

 • ผู้ที่สนใจจะขายประกัน ต้องไปขอสอบเป็นตัวแทนขายประกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แล้ว ทางสำนักงานก็จะส่งบัตรตัวแทนหรือนายหน้ามาให้ยังบริษัทต้นสังกัดของผู้ที่จะขายประกันนั้นๆ
 • เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับประกันให้ละเอียด จากทีมงานหรือจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท
 • มีความซื่อตรงต่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันกับตัวแทนขายประกัน
 • รู้จักขยายทีมงานที่มีอยู่ให้กว้างออกไปมากขึ้น
 • มั่นอบรมสร้างความรู้ให้แก่ทีมงานเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่บริษัทได้จัดทำมาใหม่

อาชีพขายประกัน

การหาลูกค้าแบบเชิงลุกเพื่อขยายฐานรายได้

ลูกค้าถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคนขายประกัน เพราะถ้าไม่มีลูกค้าแล้ว คนขายประกันก็ไม่สามารถทำรายได้จากการประกันชนิดต่างๆได้เลย ฉะนั้นการหาลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อประกันในรูปแบบต่างๆถือว่าสำคัญมากๆ การลงพื้นที่เข้าไปหาลูกค้ายังหมู่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นแบบเชิงลุก จะทำให้คนขายประกันสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ชนิดนั้นๆได้ละเอียดและทำให้ลูกค้าเข้าใจรายละเอียดสะดวกต่อการตัดสินใจในการซื้อประกันต่อตัวลูกค้าอย่างเป็นอย่างดี เช่น การขายประกันภัยรถ คนขายประกันควรเขาไปหาลูกค้าอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยรถว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง เมื่อลูกค้าทำประกันแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ควรดูแลลูกค้าหลังการขายประกันไปแล้วเสมือนหนึ่งลูกค้าเป็นคนในครอบครัวของคนขายประกันเอง

มั่นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตัวประกันชนิดนั้นๆให้มาก

การศึกษาหาความรู้เข้าตัวของผู้จะประกอบอาชีพเป็นตัวแทนหรือนายหน้าขายประกันนั้นสำคัญมาก เพราะแต่ละปี ทางบริษัทจะมีการจัดทำโปรโมชั่นของตัวประกันออกมากแข่งกับบริษัทคู่แข่งอยู่บ่อยๆด้วยกัน เพื่อให้คนขายประกันได้มีทางเลือกที่จะนำไปเป็นเสนอต่อลูกค้าให้เหมาะสม และเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่คนขายประกันเองที่จะได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของประกันนั้นๆได้ดูน่าเชื่อถือและสามารถขายประกันให้แก่ลูกค้าง่ายยิ่งขึ้น

อาชีพขายประกัน

สร้างทีมงานให้มากเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

การขยายทีมงานหรือแนะนำให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกขายประกันต่อจากคนขายประกันนั้นสำคัญมาก เพราะถ้าคนขายประกันมีทีมงานมากเท่าไร นั่นก็หมายถึงรายได้ที่จะตามเข้ามาหาคนขายประกันเพิ่มมากขึ้น  การขายประกันนั้นต้องมีทักษะในการเจรจาสามารถชักชวนเพื่อน ญาติ พี่ น้อง ให้เข้ามารู้จักเกี่ยวอาชีพนี้ให้มาก เมื่อได้รู้จักแล้วก็ค่อยอธิบายให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าใจและอยากจะประกอบอาชีพนี้มากขึ้น ยิ่งมีคนเข้ามาสมัครทำอาชีพนี้มาก คนขายประกันเองก็จะสามารถเข้าถึงผู้คนได้มาก และแนะนำความรู้เกี่ยวกับตัวประกันให้ขยายออกไปยังกลุ่มคนที่ไม่ค่อยรู้จักตามชุมชนต่างๆของคนที่เข้ามาสมัครหน้าใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้น  เมื่อคนขายประกันขยายความรู้ไปยังผู้สมัครใหม่ๆแล้ว ผู้สมัครใหม่เองก็จะไปบอกต่อแก่ญาติ พี่ น้อง ของตัวผู้สมัครอีกต่อไป ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ด้วยการบอกต่อนั่นเอง

ดูแลลูกค้าหลังการขายให้เกิดความประทับใจ

เมื่อได้ขายประกันในรูปแบบต่างๆไปให้ลูกค้าแล้ว หลังจากนั้นควรเข้าไปหาลูกค้า ค่อยสอบถามลูกค้าอยู่บ่อยๆว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่  ลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหม ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วกลับมาซื้อประกันในปีถัดๆไปได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพการขายประกันนั้น ต้องมั่นหาความรู้เกี่ยวกับตัวประกันเอง หาความรู้เกี่ยวกฎหมายที่เชื่อมโยงไปยังกรมธรรม์ของตัวประกันเอง  สามารถอธิบายให้ลูกเข้าใจได้ง่าย มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มั่นดูแลเทคแคร์ลูกค้าจนทำให้ลูกเกิดความประทับใจแล้วกลับมาซื้อประกันในปีถัดๆไป และควรหาลูกค้าใหม่ๆ ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ อธิบายขยายความรู้ให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น มั่นขยายทีมงานสร้างฐานลูกทีมให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการบอกต่อไปยังกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกขายประกันหน้าใหม่เพิ่มขึ้น  เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนที่คิดอยากจะประกอบอาชีพขายประกันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนี้และประสบความสำเร็จมีรายได้มากมายเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

Credit  ภาพ  by  http://digitaloffice.thailife.com/
         https://moneyhub.in.th 
         https://www.thaipost.net/
         https://www.thailifesmartpartner.com/