อาชีพ Call Center เหมาะกับ คนรัก งานบริการ

 

อาชีพ Call Center เหมาะกับ คนรัก งานบริการ   ถือได้ว่าอาชีพคอลเซ็นเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มักจะระบุหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ติดต่อเฉพาะหมายเลข เช่น 1112 1678 เพื่อให้ลูกค้าติดต่อสอบถามในสินค้าและบริการ หรือเป็นการขอความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ
โดยการทำงานของคอลเซ็นเตอร์จะทำงานบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วประสิทธิภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับระบบโทรศัพท์ของสำนักงานหรือระบบโทรศัพท์ที่บริษัทนั้นเลือกใช้ปัจจุบันมีระบบโทรศัพท์สำนักงานในระบบโทรศัพท์บน cloud ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการระบบ Call Center โดยเฉพาะอีกด้วย
ปัจจุบันอาชีพคอลเซ็นเตอร์เป็นอาชีพให้บริการที่นับว่ามีความท้าทายและสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากลูกค้าจะประทับใจและผิดหวังหรือยกเลิกกลับมาใช้บริการขององค์กรนั้นส่วนหนึ่งมาจากการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center  ดังนั้นคุณสมบัติที่ดีของ Call Center ที่ควรมีได้แก่อะไรบ้าง

 

 

 

1.Call Center ต้องใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า

คุณจำเป็นต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดอยู่เสมอพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสื่อสารสามารถจดโน้ตสั้นๆไว้ การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆในสิ่งที่ลูกค้าพูดหรือต้องการจะช่วยให้คนตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ดี

2.เป็นนักบริหารจัดการที่ดี

คุณจะต้องจัดการด้านข้อมูลที่ดี เช่นมีการจดบันทึกไว้ถึงสิ่งที่ลูกค้าติเตียน สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือแนะนำในสินค้าและบริการ และควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีตลอดจนหาวิธีการพูดในการจัดการปัญหาและแก้สถานการณ์ต่างๆเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้า

พื้นฐานของคนทำอาชีพ Call Center ได้อย่างมีความสุขต้องเป็นผู้ที่ชอบดูแลผู้อื่นชอบบริการผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจสูง และต้องเป็นผู้ฟังที่ดีพยายามเข้าใจคนอื่น ชอบช่วยเหลือและชอบแก้ปัญหาเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างละเอียด สามารถนำมาแก้ไขและส่งต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ

4.มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี

คุณต้องใส่ใจและเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทคุณมีเพื่อเป็นการตอบคำถามให้กับลูกค้าได้อย่างละเอียด สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าได้และช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างดี

5.มีใจรักงานบริการเป็นสิ่งสำคัญ

อาชีพคอลเซ็นเตอร์ไม่เห็นหน้าตาแต่ เห็นเสียงในการทำงานอย่างเห็นได้ชัดเสียงของคุณจะต้องเป็นมิตรมีความไพเราะพูดจาเสนาะหูถึงแม้คุณจะไม่สบายใจหรือหงุดหงิดเรื่องหงุดหงิดในใจคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าอย่าใส่อารมณ์กับทางโทรศัพท์กับลูกค้าเป็นอันขาด

 

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com