หน้าแรก ธุรกิจแฟรนไชส์ 9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี

183
0
แชร์บทความให้เพื่อน

สารบัญ

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี

 

 

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี   เชื่อหรือไม่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายกิจกรรมพร้อมกับการเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับพวกเขา นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีสถานที่เสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นสถาบันที่เน้นการสอนไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาสมองการพัฒนากล้ามเนื้อความคิดและอารมณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีสถาบันเรานี้ในบ้านเราก็มีหลากหลายสถาบันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกวันนี้เราได้รวบรวมมา 9 สถาบันมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

1.GYMBOREE

เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี Gymboree จะเน้นกิจกรรม 3 ส่วนคือกิจกรรมการเล่นดนตรีและศิลปะ  เปิดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลัก คือกิจกรรมการเล่นที่ยึดหลักการให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการภายในห้องขนาด 130-150 ตารางเมตร  ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจากสหรัฐกว่า 40 ชิ้นโดยแต่ละชั้นเรียนจะกำหนดบทเรียนตามความเหมาะสม

ในส่วนของกิจกรรมดนตรีจะมี 5 องค์ประกอบหลัก คือการฟัง การเปลี่ยนเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์โดยผ่านชนิดของดนตรีที่แตกต่างกันถึง 16 ชนิด

กิจกรรมศิลปะ ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านจิตนาการความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี โดยผ่านกิจกรรมละ 5 ชนิดได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี การตัดปะ การพิมพ์ภาพ และการปั้น

2.BRAIN SCHOOL

เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนาสมองทั้งสองซีกที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 ขวบถึง 8 ขวบ ครูผู้สอนจะผ่านการอบรมภายในหลักสูตร creative teaching methods จาก Hansol Education ที่มีความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาของเด็กเป็นอย่างดี ด้วยการบูรณาการ หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและสังคมวิทยา

คลาส Brain Program เป็นคลาสที่มีกิจกรรมละลายกว่า 2000 อย่างที่แนะแนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 7 ด้านเช่นการจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบรูปร่าง รูปทรง จำนวนมิติสัมพันธ์ เวลา และ อนุกรมทางกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กๆและวิชาคณิตศาสตร์

INKOW PROGRAM เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมองที่จะสอนให้เด็กมีความสามารถพิเศษมาปรับใช้ให้เหมาะสม

3.BABY SENSORY

เป็นโรงเรียนที่เสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี  ปีโดยส่งผลให้เด็กรู้จักวิเคราะห์แยกแยะและเข้าใจรวมถึงการออกแบบกิจกรรมให้เด็กๆได้มองดู ใช้หูฟัง ใช้จมูกดมกลิ่น ใช้มือสัมผัสโดยมีหัวข้อในแต่ละสัปดาห์เป็นตัวดำเนินการเรื่องราวไม่ให้น่าเบื่อ

4.BABIES GENIUS

เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาการในเรื่องของความฉลาด ที่เกิดจากการสร้างสมองที่ถูกวิธีและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างสมองเด็กนั่นคือช่วงอายุ 0-6 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาไปเร็วที่สุดมีโอกาสในการพัฒนาการสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  Baby genius ที่มาจากประเทศอังกฤษครอบคลุมทุกด้านเพื่อการพัฒนาเซลล์สมองของโลกโดยเฉพาะ  วิเคราะห์หลายแบบ ให้เลือกทั้ง Smart Baby ที่เรียนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือ SMART TODDIES  สำหรับเด็กวัยหัดเดิน

5.PHONICS 1ST

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี โดยมีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีการนำ interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี หลักสูตรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการพัฒนาการตามวัยของเด็ก  ทางโรงเรียนจะใช้หลักสูตร Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง มาปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงแปลภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน ฝึกการผสมคำและการสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ครูผู้สอนเป็นคนต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนอย่างมืออาชีพ

6.POWER KIDS GYM

เป็นโรงเรียนสอนยิมสำหรับเด็กตั้งแต่วัย 4 เดือนถึง 10 ปีโดยเด็กจะได้ใช้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยในการกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของเด็กผ่านเครื่องออกกำลังกายการเคลื่อนไหวต่าง ๆซึ่งร่างกายของเด็ก ๆจะได้มีความกระฉับกระเฉง ส่งผลถึงจิตใจอารมณ์ช่วยพัฒนาความรู้ความอยากเห็นให้มากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อเด็กในทุกประการ

7.KIDO EDUCARE CENTER

โรงเรียนจะมีคอร์สสอนอย่าง Day care ที่เปิดบริการตามความต้องการของครอบครัว มี pre-school สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลมีกิจกรรมปิดเทอมแบบไปกลับ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดเวลาการเรียนได้เองตามเปิดปิดเทอมของลูก  เพราะเราถือว่าการเล่นและการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอโดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาสมองและหลักฐานการเรียนรู้ของคนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาการทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกา

8.THE LITTLE GYM

ไปโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของ The Little Gym สหรัฐอเมริกาในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกายควบคู่ไปกับการพัฒนาความพร้อมด้านจิตใจสำหรับเด็กวัย 4 เดือน 12 ปี  ทางโรงเรียนจะมีการใช้อุปกรณ์ยิมนาสติกที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

9.JAPAN KODOMO CENTER ศูนย์สอนภาษาญี่ปุ่น

เป็นโรงเรียนที่เสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น เสริมสร้างพัฒนาทักษะการเข้าสังคม และ พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กวัยต่าง ๆ เพราะศึกษาวัฒนธรรมและปลูกฝังมารยาทแบบเด็กญี่ปุ่นผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมอย่างดนตรี โดยคุณครูชายญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนได้ตั้งแต่อายุ 1- 12 ปีเรียนพร้อมกับเพื่อนอายุเท่ากันในห้องเรียนจะได้ทั้งเรียนและเลิกและเล่นอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณเครดิตภาพจาก  https://www.gymboreeclasses-th.com/https://brainschoolthailand.com/https://www.facebook.com/japankodomocenter/, https://www.babiesgenius.com/th/, http://phonics1st.com/contact-us/

 

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com


แชร์บทความให้เพื่อน