ปี2564 ธุรกิจพระเครื่องปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 ธุรกิจพระเครื่องปี64 การสะสมพระเครื่องทำให้เกิดธุรกิจให้เช่าหาพระเครื่องและพระบูชาอย่างกว้างขวาง ยังเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายธุรกิจ  ความนิยมและความซบเซาของพระเครื่องนั้นมักจะผูกติดหรือไปในทิศทางเดียวกันกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  วงการพระเครื่องยังคงมีแนวโน้มคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากราคาพระเครื่องเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพระกรุและพระเครื่องยอดนิยมต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคล บวกกับการประกวดพระเครื่องที่จัดขึ้นกันทุกๆสัปดาห์ ธุรกิจพระเครื่องจึงเริ่มมีผู้คนอยากจะเช่าหามากขึ้น  ผู้ประกอบธุรกิจพระเครื่องจึงได้พากันขยายธุรกิจ เพิ่มมากขึ้น โดยการเปิดร้านรับเช่าหาพระเครื่องในหลายพื้นที่ และยังได้ปัจจัยหนุนจากนักลงทุนชาวต่างประเทศที่หันมาศึกษาข้อมูลรวมไปถึงเช่าหาพระเครื่องจากประเทศไทย เพื่อนำไปให้เช่าต่อทำกำไรแก่กลุ่มคนที่สนใจเช่าหาพระเครื่องในต่างประเทศ หรือเช่าหาไปเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ จนทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจพระเครื่องและยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดเม็ดเงินเดินสะพัดหมุนเวียนในวงการพระเครื่องขยายวงกว้างยิ่งขึ้น  ณ ปัจจุบันวงการพระเครื่องในปี 2564 ราคาพระเครื่องมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระหลักที่ได้รับความนิยมมีการปรับราคาขึ้นและมีความต้องการของนักสะสมทั้งในประเทศและนักสะสมจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนผู้ค้าพระเครื่องไม่สามารถหาพระเครื่องมาให้ลูกค้าตามความต้องการได้  ด้วยสาเหตุที่พระเครื่องสายหลักยอดนิยมหายาก อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างแพงมาก  จึงทำให้บรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระเครื่องหันไปเช่าหาพระเครื่องที่สามารถเช่าหาได้ไม่แพงจนเกินไป เช่น พระเครื่องของเกจิอาจารย์ดังๆ ที่ได้สร้างออกมาแล้วเกิดความอัศจรรย์เรื่องของพุทธคุณ เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  รวมทั้งพระเครื่องเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ  เป็นต้น กำลังเป็นต้องการในบรรดานักสะสมพระเครื่อง พระเครื่องเหล่านี้จึงปรับตัวสูงขึ้น  ธุรกิจพระเครื่องและธุรกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในปี 2564  จากมุมมองของผู้ทำธุรกิจพระเครื่องคาดการณ์ว่าจะยังมีโอกาสการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไปได้อีกด้วย การรอเวลาสร้างมูลค่าพระเครื่องหายาก ปรับราคาสูงขึ้น ราคาพระเครื่องในปัจจุบัน มีการปรับราคาลงมากตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2563-2564 นอกจากพระเครื่องกลุ่มพระเครื่องสายหลักและพระเครื่องชุดพระเบญจภาคี รวมไปถึงพระเครื่องของหลวงปู่ หลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมรองลงมา ที่มีราคาการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามกระแสของวงการพระเครื่องยอดนิยม การปรับลดราคาของราคาพระเครื่อง จึงเป็นปัจจัยส่งผลที่ดีต่อนักสะสมพระเครื่องที่พอจะมีเงินสามารถเช่าหาเก็บพระหลักและพระสวยกับตัวเองไว้ แล้วรอเวลาให้เศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น