อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้

อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้ อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้  อีกอาชีพอาหารทะเลที่ทำรายได้สูง กำไรเป็นกอบเป็นกำ อาชีพลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้ทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างหากไม่ตั้งใจ ไม่อดทน หรือศึกษาการเลี้ยงอย่างผิดวิธี  แต่หากเราศึกษาถึงวิธีการเลี้ยง การจัดเตรียมพื้นที่อย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องขอบอกว่า อาชีพเลี้ยงกุ้งกราม เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจกันเลย ฉะนั้นเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกัน เจาะลึกถึงวิธีการเลี้ยง การจัดเตรียมบ่อ การดูแล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างถูกวิธีกัน . กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Palaemonidae หรืออีกชื่อหนึ่งคือกุ้งแม่น้ำ กุ้งหลวง เราจะเห็นได้บ่อยตามพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอินโดแปซิฟิกจากทางอินเดียไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  กุ้งก้ามกรามมีลักษณะเปลือกสีเขียวอมสีฟ้าหรือสีม่วง มีก้ามยาว ตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่มตะป่ำ ความยาวประมาณ 13 เซนติเมตร โดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ในประเทศไทยพบแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ พบทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยอาศัยกันอย่างชุกชุมทำให้จับง่าย เหมาะกับการนำมาบริโภคทำเป็นเมนูต้มยำ กุ้งเผา และด้วยปริมาณการบริโภคกุ้งแม่น้ำมีมากแต่แต่ปริมาณกุ้งชนิดนี้กลับมีน้อยลงตามธรรมชาติ กุ้งจึงมีราคาแพง . ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุ้งกรามกันอย่างแพร่หลายตามจังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริมของใครต่อใครได้กันเลย หากแต่ต้องมีพื้นที่สักหน่อยพอที่จะสร้างเป็นบ่อขนาด 10 ไร่