เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพให้เกษตรไทย

กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ว่า Macrobrachium rosenbergii  สามารถพบได้ทั่วไปแถวพื้นที่เขตร้อนของอินโด แปซิฟิกจากอินเดียถึงอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลียเป็นกุ้งน้ำจืด มีชื่อเรียกมากมายเช่น กุ้งหลวง ส่วนที่พบในประเทศไทยนั้น เป็นชนิดเดียวกันที่พบแถบปัวนิกินี กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่คนไทยมักนำมาประกอบอาหารต่างๆ เช่นกุ้งย่าง ทานกับน้ำจิ้มซีฟุ้ด ต้มยำกุ้ง กุ้งก้ามกรามอบเนย กุ้งผัดพริกไทยดำ มีเนื้อแน่น มีมันเยอะ ตัวใหญ่สุดประมาณ 24 เซนติเมตร น้ำหนักราวๆ เกือบ1 กิโลกรัม  มีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันคนไทยมักเลี้ยงกันเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้มากมาย ตัวของกุ้งก้ามกรามจะมีสีฟ้าแก่อมม่วง  มีก้ามยาวมีสีฟ้าแก่อมม่วง มีปุ่มอยู่บริเวณก้าม ชอบอาศัยอยู่ลำคลองหรือแม่น้ำ มีอยู่ในประเทศไทยจะพบมากแถบภาคกลางและภาคใต้ อยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย ชอบวางใข่ในน้ำกร่อยไปจนถึงเค็มมาก  ชอบกินไส้เดือน ลูกปลา ตัวไร ลูกน้ำ ซากสัตว์ แม้กระทั่งกินพวกเดียวกัน  ในเวลาฤดูหนาวจะพบเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันในแม่น้ำลำคลองมีจำนวนกุ้งลดน้อยลง เนื่องด้วยมีคนไปจับกันมาประกอบอาหารอยู่บ่อยๆ  เกษตรกรหลายๆจังหวัดของไทย หันมาเพราะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขายกัน เช่น จังหวดฉะเชิงเทรา นครปฐม อยุธยา สมุครสาคร  ราชบุรี      การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ให้เกษตรกร