อาชีพ108
Login
Register

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพให้เกษตรไทย

กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ว่า Macrobrachium rosenbergii  สามารถพบได้ทั่วไปแถวพื้นที่เขตร้อนของอินโด แปซิฟิกจากอินเดียถึงอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลียเป็นกุ้งน้ำจืด มีชื่อเรียกมากมายเช่น กุ้งหลวง ส่วนที่พบในประเทศไทยนั้น เป็นชนิดเดียวกันที่พบแถบปัวนิกินี กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่คนไทยมักนำมาประกอบอาหารต่างๆ เช่นกุ้งย่าง ทานกับน้ำจิ้มซีฟุ้ด ต้มยำกุ้ง กุ้งก้ามกรามอบเนย กุ้งผัดพริกไทยดำ มีเนื้อแน่น มีมันเยอะ ตัวใหญ่สุดประมาณ 24 เซนติเมตร น้ำหนักราวๆ เกือบ1 กิโลกรัม  มีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันคนไทยมักเลี้ยงกันเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้มากมาย ตัวของกุ้งก้ามกรามจะมีสีฟ้าแก่อมม่วง  มีก้ามยาวมีสีฟ้าแก่อมม่วง มีปุ่มอยู่บริเวณก้าม ชอบอาศัยอยู่ลำคลองหรือแม่น้ำ มีอยู่ในประเทศไทยจะพบมากแถบภาคกลางและภาคใต้ อยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย ชอบวางใข่ในน้ำกร่อยไปจนถึงเค็มมาก  ชอบกินไส้เดือน ลูกปลา ตัวไร ลูกน้ำ ซากสัตว์ แม้กระทั่งกินพวกเดียวกัน  ในเวลาฤดูหนาวจะพบเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันในแม่น้ำลำคลองมีจำนวนกุ้งลดน้อยลง เนื่องด้วยมีคนไปจับกันมาประกอบอาหารอยู่บ่อยๆ  เกษตรกรหลายๆจังหวัดของไทย หันมาเพราะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขายกัน เช่น จังหวดฉะเชิงเทรา นครปฐม อยุธยา สมุครสาคร  ราชบุรี      การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ให้เกษตรกร

อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้

อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้ อาชีพ เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงดี ๆ สู่รายได้หลักล้านได้  อีกอาชีพอาหารทะเลที่ทำรายได้สูง กำไรเป็นกอบเป็นกำ อาชีพลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้ทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างหากไม่ตั้งใจ ไม่อดทน หรือศึกษาการเลี้ยงอย่างผิดวิธี  แต่หากเราศึกษาถึงวิธีการเลี้ยง การจัดเตรียมพื้นที่อย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องขอบอกว่า อาชีพเลี้ยงกุ้งกราม เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจกันเลย ฉะนั้นเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกัน เจาะลึกถึงวิธีการเลี้ยง การจัดเตรียมบ่อ การดูแล เพื่อเป็นข้อมูลในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างถูกวิธีกัน . กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ Palaemonidae หรืออีกชื่อหนึ่งคือกุ้งแม่น้ำ กุ้งหลวง เราจะเห็นได้บ่อยตามพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอินโดแปซิฟิกจากทางอินเดียไปยังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  กุ้งก้ามกรามมีลักษณะเปลือกสีเขียวอมสีฟ้าหรือสีม่วง มีก้ามยาว ตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่มตะป่ำ ความยาวประมาณ 13 เซนติเมตร โดยธรรมชาติจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ในประเทศไทยพบแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ พบทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยอาศัยกันอย่างชุกชุมทำให้จับง่าย เหมาะกับการนำมาบริโภคทำเป็นเมนูต้มยำ กุ้งเผา และด้วยปริมาณการบริโภคกุ้งแม่น้ำมีมากแต่แต่ปริมาณกุ้งชนิดนี้กลับมีน้อยลงตามธรรมชาติ กุ้งจึงมีราคาแพง . ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุ้งกรามกันอย่างแพร่หลายตามจังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริมของใครต่อใครได้กันเลย หากแต่ต้องมีพื้นที่สักหน่อยพอที่จะสร้างเป็นบ่อขนาด 10 ไร่

Go to Top