ขายข้าวโพดคั่ว ๆ กันสด ๆ จากเครื่องคั่ว

ขายข้าวโพดคั่ว ๆ กันสด ๆ จากเครื่องคั่ว ขายข้าวโพดคั่ว ๆ กันสด ๆ จากเครื่องคั่ว  ข้าวโพดคั่ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความร้อนแห้งจากการคั่ว ทำให้เมล็ดข้าวโพดแตกหรือพองขยายตัว เมล็ดข้าวโพดที่ใช้สำหรับการทำเป็นข้าวโพดคั่ว เป็นพันธุ์เฉพาะที่มีสมบัติแตกฟูได้ดี เมื่อถูกความร้อน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนเนื้อในเมล็ดไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ด ข้าวโพดคั่ว เป็นอาหารที่มีมาแต่โบราณ ได้มีการค้นพบร่องรอยของการใช้ประโยชน์ของข้าวโพดคั่วมาเป็นเวลานานกว่า 4,000 ปี ในแถบประเทศนิวเมกซิโก และเข้ามาแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายศตวรรษที่ 18   ข้าวโพดคั่วเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวอเมริกัน ร้อยละ 70 ของผลผลิตที่ในปี พ.ศ.2527 จำหน่ายสำหรับการนำไปบริโภคภายในครัวเรือน ที่เหลือประมาณร้อยละ 30 จำหน่ายไปยังร้านค้าปลีกที่จำหน่ายข้าวโพดคั่วตามย่านชุมชนต่างๆ เช่น หน้าโรงภาพยนตร์ ในสวนสนุก ศูนย์การค้า เป็นต้น และจำหน่ายให้อุตสาหกรรมขนมหวาน เพื่อใช้ในการผลิตข้าวโพดคั่วเคลือบคาราเมล   สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพด้วยการลงทุนเปิดร้านเล็กขายในตลาดนัด ถนนคนเดิน หรือขายตามชุมชนหมู่บ้าน และกำลังอยากจะลองขายป๊อปคอร์นหรือข้าวโพดคั่ว อาหารทานเล่นที่เด็กๆและวัยรุ่นโปรดปราน ขนมกรุบกรอบ หวานๆมันๆ อร่อยและที่สำคัญเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องโปรโมทให้วุ่นวาย ส่วนการลงทุนก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีเครื่องคั่วป๊อปคอร์น ก็พร้อมเริ่มต้นอาชีพได้แล้ว