เทศกาลรุษจีนปึ64 ตรงกับวันอะไร

         วันลีชุน เป็นวันแรกในสุริยคติของปฏิทิน ถือว่าเป็นวันเวลาที่มีอากาศเย็นสบายสดชื่น เป็นวันบ่งบอกถึงการจะสิ้นสุดของฤดูหนาว วันตรุษจีนถือว่าเป็นวันสำคัญมากของคนชาวจีน  คล้ายกับวันคริสต์มาสของคนชาวตะวันตก เพราะว่าช่วงเดือนก่อนวันตรุษจีนนั้น  ประเทศจีนจะไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลไม้ทางการเกษตรได้ เนื่องจากช่วงนี้จะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นมาก ดังนั้นคนจีนจึงถือเอาวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเป็นวันที่สำคัญของจีน เทศกาลตรุษจีนจะมีวันสำคัญอยู่ 3 วันดังนี้ วันจ่ายซึ่งตรงกับวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คนต้องออกจากบ้านไปเพื่อจับจ่ายซื้อ หมู เห็ด เป็ด ไก่ สิ่งของต่างๆ เพื่อจะนำมาประกอบพิธีไหว้ในวันไหว้ก่อน เพราะวันไหว้บรรดาร้านค้าจะพากันหยุดยาวช่วงตรุษจีนเสียก่อน วันไหว้ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนนั้น ถือว่าเป็นวันไหว้บรรดาเทพเจ้า จะใช้ของไหว้ต่างๆ เช่น หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผลไม้ ขนม เป็นต้น ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติมากันอย่างยาวนานของคนจีนแต่โบราณ วันเที่ยวซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้คนจีนหรือคนเชื้อสายจากทั่วโลกมักใส่เสื้อผ้าที่มีสีแดง จะพาครอบครัวออกไปไหว้ขอพรพรจากผู้ใหญ่ที่เป็นญาติของตนหรืออจะพากันออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล จะไม่ทำงานกัน และไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีด้วย