เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ

เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ   เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ   รายได้จากงานประจำอาจจะไม่เพียงพอสำหรับยุคเศรษฐกินเช่นนี้ หลายคนจึงมองหาอาชีพอิสระ หรือ อาชีพเสริมให้กับตัวเอง อาชีพขับรถแท๊กซี่ เป็นอีกงานบริการที่น่าสนใจที่เหมาะกับคนรักการขับรถ เพราะอาชีพนี้ต้องทนขับรถอยู่เป็นเวลานานบนถนน ด้วยสถานการณ์รถติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  ดังนั้นแล้วหากใครคิดจะเริ่มต้นขับแท๊กซี่ เราจะมีวิธีเริ่มต้นอย่างไร มาดูกันต่อดีกว่า เริ่มต้นขับรถแท๊กซี่ ต้องทำอย่างไร 1.เริ่มต้นทำใบขับขี่สาธารณะ สิ่งสำคัญที่สุดในการขับรถแท๊กซี่ คนขับจะต้องทำใบขับขี่สาธารณะก่อนที่กรมการขนส่งทางบก โดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น อบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบสายตา ปฏิกิริยาเท้า ทดสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) โดยผู้ที่จะขอรับใบขับขี่ประเภทนี้ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพราะหากจะขับรถแท๊กซี่แล้ว ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ศึกษาเส้นทางให้ชำนาญ คนขับรถแท๊กซี่ต้องศึกษาเรียนรู้เส้นทางต่าง ๆ ให้ชำนาญ แม่ชินทาง ทั้งสายหลัก สายรอง หรือ ทางลัด