อาชีพขาย ข้าวสาร สร้างรายได้ ที่มั่นคง

อาชีพขาย ข้าวสาร สร้างรายได้ ที่มั่นคง  สำหรับอาชีพขายข้าวสาร ก็เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหันมาประกอบกิจการ ขายข้าวสารกัน เพราะเป็นธุรกิจที่ทำได้ง่าย กำไรงาม ข้าวเป็นอาหารที่เป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้เลย   โดยผลตอบแทนจากการขายข้าว ว่ากันว่า การขายปลีกโดยทั่วไปผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 10—15% แต่ต้องขึ้นกับกลยุทธ์ในการขาย การตั้งราคา คู่แข่ง จำนวนร้านค้าที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย   แต่สิ่งสำคัญผู้ขายต้องมีต้นทุนที่ต่ำเสียก่อน การมีต้นทุนที่ต่ำหมายถึง ลูกค้าซื้อข้าวสารในคุณภาพที่ดี สมเหตุผล ซื้อครั้งแรกเป็นอย่างไร ต่อไปก็ได้ข้าวสารคุณภาพเดิม   สำหรับชนิดของข้าวสาร เราสามารถแยกขนิดของข้าวสารได้อ้างอิงจากมูลนิธิข้าวไทย แบ่งข้าวออกเป็น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในข้าว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว แบ่งตามความไวต่อช่วงแสง แบ่งตามรูปร่างของเม็ดข้าว แบ่งตามฤดูเพาะปลูกข้าว  แต่ในที่นี้เราขอแบ่งของข้าวออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวเพื่อสุขภาพ   การเริ่มต้นขายข้าวสาร ทำอย่างไร ก่อนอื่นต้องทำคือ ถามตัวเองก่อนว่า ต้องการขายข้าวสารลักษณะไหน