อาชีพทนายความแก้ต่างขยายความรู้ให้กับสังคม

อาชีพทนายความ  เป็นอาชีพที่คอยเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้คนและหน่วยงาน สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน เป็นพนักงานอัยการ จนถึงสามารถสอบเป็นผู้พิพากษาได้   ทนายความเป็นอาชีพของผู้มีความชำนาญทางกฎหมายเป็นพิเศษ  เป็นอาชีพที่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพอื่นได้หลากหลายสาขา เช่น นักการเมือง  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ครู อาจารย์ ทนายความที่มีความสามารถ และมีความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นอย่างดี อาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นทนายความ ว่าความในต่างประเทศ หรืออาจเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเจรจาทางด้านกฎหมาย รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประเทศได้อีกด้วย อาชีพทนายความเหมาะสมกับคนเหล่านี้ ต้องมีใจรักในอาชีพ เพราะเป็นงานที่ต้องมีความเสียสละเพื่อผู้อื่น มีการใฝ่หาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ มีวาทศิลป์ในการพูด ต้องเป็นคนซื่อตรง มีความสนใจในด้านกฏหมาย กระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศิลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้ได้กระทำการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต ชอบท่องจำ เพราะกฏหมายมีมาตรต่างๆมากมายที่ต้องนำไปใช้ในการทำคดีความ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกความและตนเอง อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดี อาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสามารถทำงานได้รับเงินเดือนประจำตั้งแต่  18,000 – 25,000 บาท แล้วแต่ความสามารถประสบการณ์ และประเภทของหน่วยงานที่ทำงานจะสามารถได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อได้รับใบอนุญาติการเป็นทนายความละประกอบอาชีพทนายความอิสระรับว่าความได้ทั่วไปก๋อาจได้รับค่าตอบแทนจากการว่าความ ร้อยละ 10 – 20 ของทุนทรัพย์ในคดีนั้นๆ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกความ และยังอาจจะได้รับค่าว่าความ 15,000-100,000 บาทขึ้นไปแล้วแต่งานที่รับ และขนาดของทุน-ทรัพย์ในแต่ละคดี มุมมองอาชีพทนายความต่อคนรอบข้างและสังคม  สังคมของประทศไทยต้องประสบพบเจอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฏหมายอยู่มากมาย