9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี     9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี   เชื่อหรือไม่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายกิจกรรมพร้อมกับการเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับพวกเขา นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีสถานที่เสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นสถาบันที่เน้นการสอนไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาสมองการพัฒนากล้ามเนื้อความคิดและอารมณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีสถาบันเรานี้ในบ้านเราก็มีหลากหลายสถาบันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกวันนี้เราได้รวบรวมมา 9 สถาบันมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน 1.GYMBOREE เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี Gymboree จะเน้นกิจกรรม 3 ส่วนคือกิจกรรมการเล่นดนตรีและศิลปะ  เปิดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลัก คือกิจกรรมการเล่นที่ยึดหลักการให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการภายในห้องขนาด 130-150 ตารางเมตร  ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจากสหรัฐกว่า 40 ชิ้นโดยแต่ละชั้นเรียนจะกำหนดบทเรียนตามความเหมาะสม ในส่วนของกิจกรรมดนตรีจะมี 5 องค์ประกอบหลัก คือการฟัง การเปลี่ยนเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์โดยผ่านชนิดของดนตรีที่แตกต่างกันถึง 16 ชนิด กิจกรรมศิลปะ ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านจิตนาการความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี โดยผ่านกิจกรรมละ 5