อาชีพ108
Login
Register

7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด

7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด   7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด   การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณ มีปัญญา มีความงดงามทางจิตใจ การศึกษายังสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้เองทำให้พ่อแม่ทุกคนทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนในที่โรงเรียนหรือการเรียนนอกห้องเรียนซึ่งหมายถึงการเรียนพิเศษ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสถาบันกวดวิชา  ทำให้ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีการเติบโตสูงและแพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้นหากใครอยากเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับสถาบันกวดวิชา มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ หรือทำเป็นธุรกิจเสริม วันนี้เราได้รวบรวมสถาบันกวดวิชามาฝาก เผื่อเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทุกคนได้เริ่มต้นธุรกิจสถาบันกวดวิชา คุมอง Kumon กูมองเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ โดยในประเทศไทยคุมองได้เปิดสอนวิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุมองมีระบบการเรียน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60 ปี  ปัจจุบันมีคุมองแพร่หลายอยู่กว่า 49 ประเทศ ระบบการเรียนคุมองจะมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้แสดง ออกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียนโดยมีลักษณะการเรียนและเฉพาะตัว  นักเรียน แต่ละคนจะได้เรียนในระดับที่พอเหมาะกับความสามารถของตัวเอง  การลงทุนแฟรนไชส์เปิดคุมองมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท ผู้ลงทุนต้องเป็นสุภาพสตรีอายุ 27 ถึง 45

10 สถาบัน เสริมทักษะ และ ความสามารถ ด้านศิลปะ ให้กับลูกน้อย

10 สถาบัน เสริมทักษะ และ ความสามารถ ด้านศิลปะ ให้กับลูกน้อย   10 สถาบัน เสริมทักษะ และ ความสามารถ ด้านศิลปะ ให้กับลูกน้อย   การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีขีดจำกัดเลยสำหรับเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ในบ้านที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูผู้ฝึกสอน หรือสถาบันต่าง ๆ ที่สอนและให้ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ  แม้กระทั่งในวิชาการเรื่องของศิลปะ ที่เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผิดถูกเลย เพราะสิ่งที่เราได้เห็นคือจินตนาการของเด็ก ๆ ที่บางครั้งผู้ใหญ่อย่างเราก็คาดไม่ถึงว่าภาพที่เด็ก ๆ มองเห็นช่างอเมซิ่งซะเหลือเกิน เพราะการเรียนวิชาศิลปะเป็นกลุ่มสามารถการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนหรือน้อง ๆ ได้พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการทางศิลปะ การเรียนศิลปะไม่ใช่เฉพาะการวาดรูปเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการร้องเพลง การเต้น การเรียนดนตรี เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ จินตนาการของเด็ก ๆ  เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ ฝึกความคิดกว้างไกล ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต และเติมเต็มความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างน่ามหัศจรรย์  แล้วมีสถาบันสอนศิลปะที่ไหนบ้าง เรามาดูกันต่อ 1.วาดสตูดิโอ เป็นเหมือนสถานที่รวมตัวของคนรักศิลปะ เพราะเกิดจากการกลุ่มคนชอบวาดรูป มีทั้งสถาปนิก มัณฑนากรและ นักออกแบบศิลปิน

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี

9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี     9 สถาบัน ที่เสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ได้ตั้งแต่ อายุ 0 ปี   เชื่อหรือไม่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 0 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายกิจกรรมพร้อมกับการเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับพวกเขา นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีสถานที่เสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นสถาบันที่เน้นการสอนไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาสมองการพัฒนากล้ามเนื้อความคิดและอารมณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีสถาบันเรานี้ในบ้านเราก็มีหลากหลายสถาบันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกวันนี้เราได้รวบรวมมา 9 สถาบันมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน 1.GYMBOREE เป็นโรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี Gymboree จะเน้นกิจกรรม 3 ส่วนคือกิจกรรมการเล่นดนตรีและศิลปะ  เปิดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลัก คือกิจกรรมการเล่นที่ยึดหลักการให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการภายในห้องขนาด 130-150 ตารางเมตร  ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจากสหรัฐกว่า 40 ชิ้นโดยแต่ละชั้นเรียนจะกำหนดบทเรียนตามความเหมาะสม ในส่วนของกิจกรรมดนตรีจะมี 5 องค์ประกอบหลัก คือการฟัง การเปลี่ยนเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์โดยผ่านชนิดของดนตรีที่แตกต่างกันถึง 16 ชนิด กิจกรรมศิลปะ ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านจิตนาการความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี โดยผ่านกิจกรรมละ 5

Go to Top