ธุรกิจขายน้ำดื่ม

น้ำคือปัจจัยสี่สำคัญต่อมนุษย์อย่างไร น้ำถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะในร่างกายของคนเราจะมีน้ำอยูู่ในร่างกายอยู่ถึง 3 ส่วน ได้แก่  น้ำที่อยุู่ในเซลล์ 60 %  อยุู่นอกเซลล์ 30 %  นอกนั้นจะอยู่ในเนื้อเหยื่อและเลือดอีก10 % จึงทำให้คนเราต้องดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรต่อวัน แล้วจะขับน้ำออกมาในรูปแบบ ปัสสาวะ อุจจาระ ลมหายใจและเหงื่อ โดยจะขับออกมาทางปัสสาวะวันละ ½ ลิตร ถึง 2.5 ลิตร  เมื่อร่างกายขาดน้ำ หรือดื่มน้อยไป ไม่เพียงพอต่อร่างกาย จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ เพราะในร่างกายต้องดึงดูดน้ำในส่วนต่างๆมาไว้ใช้โดยไม่รู้ตัว   โดยปกติมนุษย์เราสามารถขาดอาหารได้ 1 เดือน แต่ขาดน้ำได้เพียง 7 วันอย่างเต็มที่เท่านั้น น้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์มากๆ นักธุรกิจน้ำดื่่มจึงหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน้ำ และได้ผลิตน้ำดิ่มบรรจุภาชนะต่างๆออกมาวางขายกัน และเข้ามาสร้างแบรนด์น้ำของตน เพื่อผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพไว้วางขายตามท้องตลาดต่างๆ และยังสามารถกระจายรายได้ออกไปสู่พนักงานในบริษัทเพื่อให้มีรายได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของตนอีกด้วย            ธุรกิจน้ำสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปัจจุบันเราจะสามารถเห็นขวดน้ำที่วางขายในซุูเปอร์มาเก็ตต่างๆ หลายยี่ห้อมากมาย  เช่น น้ำแร่บ้าง