หลักการ ถึงผู้ประกอบการ ที่สนใจ เปิดธุรกิจ ค่ายมวย

หลักการ ถึงผู้ประกอบการ ที่สนใจ เปิดธุรกิจ ค่ายมวย   หลักการ ถึงผู้ประกอบการ ที่สนใจ เปิดธุรกิจ ค่ายมวย   ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกี่ยุคกี่สมัยประเทศไทยก็ยังคงมีวัฒนธรรมที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแห่งการสืบทอดและต่อยอดยังลูกหลานได้เสมอ และแน่นอนประเทศไทยเราเองก็มีทั้งการละเล่นและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากมายสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ หนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องของกีฬามวยไทย ที่เป็นทั้งศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและกีฬาประจำชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมหรือเรียนรู้การละเล่นมวยไทยได้อย่างดี ซึ่งแนวคิดนี้สามารถมาเป็นตัวช่วยสร้างรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมหาศาล ธุรกิจมวยไทยจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างไร ตัวอย่างของอุตสาหกรรมกีฬาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆประเทศจะหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งขณะเดียวกันความสำเร็จของกีฬาระดับประเทศนี้สามารถแสดงออกถึงศักยภาพของประเทศนั้นได้อีกด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีการแข่งขันกีฬาที่ทำแนวสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคกีฬา คือ การเข้าชมเกมการแข่งขันซึ่งจะมีผู้ชมกีฬาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมกีฬาเติบโตสูงและสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้อย่างมหาศาล ซึ่งมวยไทยได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2540) และเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้รู้จักเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากขึ้น จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่างเช่นการแข่งขันมวยไทย ที่จัดได้ว่าเป็นต้นแบบของปรากฏการณ์มวยไทยเชื่อมโลกคือ การแข่งขัน ไทยไฟท์ ที่มีบทบาทอย่างมากในการทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักออกสู่สายตายังคนทั่วโลก มวยไทยยังขยายพื้นผ้าใบถึงต่างแดนได้อีก จากความนิยมของมวยไทยที่ขยายไปสู่สากลนั้นทำให้เกิดธุรกิจบริการสินค้าที่เกี่ยวกับมวยไทยในต่างประเทศทั่วโลก มีค่ายมวยไทยเกิดขึ้นในต่างประเทศรวมเกือบ 4000 แห่งกระจายอยู่ใน 36 ประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศบราซิล อินเดีย อเมริกา อิหร่าน โมร็อกโก รวมถึงประเทศฮ่องกงที่มีสถานที่สอนมวยไทยมากเป็นอันดับต้นๆ อย่างธุรกิจมวยไทยในฮ่องกงนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่สนุกสนาน สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตในเชิงบวก สามารถบรรเทาความเครียดได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต้องการความบันเทิงใจที่สำคัญได้เรียนศิลปะการต่อสู้ของไทยอย่างถูกต้องด้วย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งปัจจุบันกีฬามวยไทยในฮ่องกงนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นที่ผ่านมามีการก่อตั้งสมาคมมวยไทยแห่งท่องกงขึ้นในปี 2545 แล้วปัจจุบันก็ได้มีการก่อตั้ง Studio ฝึกมวยไทยมากกว่า