5 ไอเดีย ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ สายบุญ

5 ไอเดีย ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ สายบุญ   5 ไอเดีย ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ สายบุญ   เป็นที่ทราบกันดีว่า คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาเนา แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลาก็เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนรุ่นใหม่ทำบุญน้อยลง อาจเพราะติดภารกิจในแต่ละวันจึงไม่ค่อยมีเวลาหรือมองว่าการทำบุญเป็นวิถีของคนสูงวัย สิ่งนี้เองจึงจุดประกายให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับสายบุญ จึงได้ปั้นแบรนด์สายบุญขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนทั่วไปและคนทำงานได้มากขึ้น ธุรกิจสายบุญอาจเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไปที่ไม่มีเวลาแม้แต่ไปทำบุญที่วัดให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างผู้คนและธรรมะที่มองว่าการทำบุญเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ 1.ธุจ้า delivery ธุจ้า delivery ธุรกิจสายบุญที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับการไหว้ของชาวไทยเชื่อสายจีน ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ ครบรอบ อากง วันเชงเม้ง ไหว้สารทจีน ในการไหว้เจ้าแต่ละครังต้องเตรียมของไหว้มากมาย กว่าจะเตรียมของไหว้เสร็จก็ทำเอาหมดแรงไปตาม ๆ กัน ธุจ้า delivery จะเข้ามาเพื่อช่วยให้คนไหว้เจ้ามีชีวิตง่ายขึ้น ด้วยการบริการหาของไหว้เจ้าและเครื่องเซ่นทุกชนิดให้ หมูเห็ดเป็ดไก่ ขนม ผลไม้ อย่างครบครันรวมถึงการจัดส่งถึงบ้านตรงตามเวลาไหว้เจ้าพอดี ขอบคุณเครดิตภาพ https://www.facebook.com/TujaaDelivery/   2.บุญนำพา หากถึงเวลาที่คุณต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญเช่น งานทำบุญบ้าน  งานตั้งศาลพระภูมิ หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการจัดงานบุญมาก่อน ให้ธุรกิจสายบุญอย่าง บุญนำพา มาเป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมงาน สถานที่จัดงาน