ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวได้ดีในปี2564

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวตามเศรษฐกิจโลก การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น  เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม  เตาอบไฟฟ้า ตู้เย็น เป็นต้น  ธุรกิจประเภทนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากการวิเคราะข้อมูลของการจดทะเบียนประกอบมูลค่าของทุนการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด และวิเคราะห์จำนวนการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลของธุรกิจขายเครื่องไฟฟ้า ส่วนใหญ่เลยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ ฯ  ปริมณฑล ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมมูลค่าของทุนการจดทะเบียน มีจำนวน หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากแล้วจะตั้งและมีมูลค่าของทุนการจดทะเบียนอยู่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็จะเป็นธุรกิจร้านขายเครื่องใช่ไฟฟ้าออกไปตามพื้นที่ของภาคกลางบ้าง เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและสามารถกระจายสินค้าออกไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตยิ่งขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเติบโตในปี2564 ส่งผลดีต่อธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย ถึงแม้ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปีที่ผ่านมานั้นจะมียอดการขายไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรก็ตาม เนื่องด้วยเจอผลกระทบจากสภาวเศรษฐกิจและผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด 19 จึงทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าต่างๆ แต่สำหรับปี2564 คาดการณ์ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมากบวกกับปัจจัยหลายด้าน เช่น การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการสร้างดอนโดมิเนียม การสร้างร้านอาหาร  โครงการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยในการช่วยกระตุ้นให้ผุู้คนได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อมาจับจ่ายซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น พัดลม ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักเสื้อผ้า เป็นต้น  รวมไปถึงการลงทุนของโครงการใหญ่ ๆของภาครัฐที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วย ถือว่าเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก