เพาะพันธ์ ปลากัดขาย รายได้งาม สร้างอาชีพเสริม ได้อย่างงดงาม

เพาะพันธ์ ปลากัดขาย รายได้งาม สร้างอาชีพเสริม ได้อย่างงดงาม   เพาะพันธ์ปลากัดขาย รายได้งาม สร้างอาชีพเสริมได้อย่างงดงาม  ปลากัด สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละ 1,000 ล้านบาท และตั้งเป้าให้ได้ 3,000 ล้านบาทในอนาคต สามารถสร้างชีพให้กับใครหลายคนได้ดี ทั้งกลุ่มปลากัดสวยงามและกลุ่มปลากัดเดิมพัน ถิ่นที่ใหญ่อย่งแปดริ้ว นครปฐม ถือว่ามีบ่อปลากัดอยู่มาก  ก่อนอื่นมารู้จักกับปลากัดกันก่อน ปลากัด Siamese Fighting Fish คือ ปลากัด เป็นปลาพื้นบ้าน อาศัยในธรรมชาติตามแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนองบึง ชายทุ่งนา พบมาตามชายฝั่งที่ตื้นมีพรรณไม้น้ำมาก เป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร การเลี้ยงปลากัด เป็นปลาสวยงามนิยมเลี้ยงในขวดหรือโหลขนาดเล็ก เป็นปลาที่ชอบสร้างอาณาเขตและมักจะไล่กัดปลาที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน ถือได้ว่าเป็นปลากัดที่ต้องการทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ หากเลี้ยงปลากัดแล้วจะสามารถจำหน่ายได้ดีตลอดปี ประเภทของปลากัด ได้แก่ ปลากัดลูกหม้อ, ปลากัดลูกทุ่ง, ปลากัดลูกผสม และปลากัดจีน การเพาะเลี้ยงปลากัด ทำอย่างไร 1.การเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ - ช่วงอายุ 4-6 เดือนปลากัดจะสมบูรณ์เพศ นำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ลักษณะนิสัยของปลาเพศผู้ควรเลือกปลาที่คึกคะนอง ปลาเพศเมียเลือกปลาที่ท้องแก่