7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด

7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด   7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด   การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณ มีปัญญา มีความงดงามทางจิตใจ การศึกษายังสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้เองทำให้พ่อแม่ทุกคนทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนในที่โรงเรียนหรือการเรียนนอกห้องเรียนซึ่งหมายถึงการเรียนพิเศษ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสถาบันกวดวิชา  ทำให้ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีการเติบโตสูงและแพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้นหากใครอยากเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับสถาบันกวดวิชา มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ หรือทำเป็นธุรกิจเสริม วันนี้เราได้รวบรวมสถาบันกวดวิชามาฝาก เผื่อเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทุกคนได้เริ่มต้นธุรกิจสถาบันกวดวิชา คุมอง Kumon กูมองเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ โดยในประเทศไทยคุมองได้เปิดสอนวิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุมองมีระบบการเรียน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60 ปี  ปัจจุบันมีคุมองแพร่หลายอยู่กว่า 49 ประเทศ ระบบการเรียนคุมองจะมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้แสดง ออกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียนโดยมีลักษณะการเรียนและเฉพาะตัว  นักเรียน แต่ละคนจะได้เรียนในระดับที่พอเหมาะกับความสามารถของตัวเอง  การลงทุนแฟรนไชส์เปิดคุมองมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท ผู้ลงทุนต้องเป็นสุภาพสตรีอายุ 27 ถึง 45