เริ่มต้น อาชีพ โปรแกรมเมอร์ กับอนาคต ที่รุ่งโรจน์

เริ่มต้น อาชีพ โปรแกรมเมอร์ กับอนาคต ที่รุ่งโรจน์   เริ่มต้น อาชีพ โปรแกรมเมอร์ กับอนาคต ที่รุ่งโรจน์   ในโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวล้ำสมัย วิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนยุคนี้เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำงานที่ต่างต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน รวมถึงการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีโปรแกรมรองรับเข้ามามีบทบาทแทบทั้งนั้น ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานนี้ เรากำลังพูดถึง โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์ หมายถึง คนที่ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ในการออกคำสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงมีหน้าที่วางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ต้องสามารถออกแบบได้ทั้งเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงนำรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน จากนักวิเคราะห์ระบบมาทำแผนภูมิ พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงาอย่างละเอียดเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงนำข้อมูลสำหรับใช้ออกแบบโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์มาเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษาที่แตกต่างกัน อาทิเช่น  JAVA, JAVAScript, PHP, IOS/Swift, C#, SQL เป็นต้น โปรแกรมเมอร์ ยังต้องรับข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพื่อเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้ และรับผิดชอบเรื่องการออกแบบ และพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ Applications และ Codings โปรแกรมต่าง ๆ รูปแบบการทำงานจะค่อนข้างละเอียดเนื่องจากต้องวิเคราะห์ระบบ