อาชีพ108
Login
Register

ทำอาชีพอิสระ กับการขับรถ Uber สร้างรายได้ ที่งดงาม

ทำอาชีพอิสระ กับการขับรถ Uber สร้างรายได้ ที่งดงาม   ทำอาชีพอิสระ กับการขับรถ Uber สร้างรายได้ ที่งดงาม  เคยเป็นไหมพอถึงเวลาเร่งด่วน จะเรียกแท็กซี่ทีไรโบกเรียกไม่เคยได้เลย หรือเรียกได้บางทีก็เจอคนขับแท็กซี่บอกว่าต้องไปส่งรถก่อน ไปเติมแก๊สก่อน ปัญหาเหล่านี้ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงทำให้เกิดธุรกิจให้บริการรถแบบโทรจองรถแท็กซี่ได้ด้วยตัวเอง แท็กซี่ เป็นระบบที่มีความต้องการสูงและได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่าสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปัญหาของการข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์การพูดจาหยาบคายการทำอนาจารในรถทำให้หลายคนเริ่มไม่อยากใช้บริการแท็กซี่ ธุรกิจบริการ Uber จึงเกิดขึ้นและถือเป็นบริการรถขนส่งในรูปแบบใหม่ซึ่งเปิดให้บริการในไทยเพียง 3 ปีซึ่งคนขับแท็กซี่จะมีการเช่ารถจากบริษัทต่างๆหรือว่าหาซื้อรถส่วนตัวบังคับเอง แต่สำหรับ Uber นั้นใคร ๆ ก็ขับก็ได้เพียงแต่ต้องมีเงื่อนไขและคุณสมบัติคือ ผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือสาธารณะ ใบขับขี่ต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี มีสภาพร่างกายเป็นปกติ บริการอูเบอร์คือบริการเรียกรถขนส่งสาธารณะ ที่คิดค้นขึ้นมาจากการพึ่งพาผู้ให้บริการแท็กซี่ท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการหมายความว่า Uber จะมีรถที่เป็นเจ้าของเองแม้แต่คันเดียว   ลูกค้า Uber  สามารถเรียกรถได้ตลอดเวลา สะดวกสบายเวลาที่มารับ หรือเวลาที่รถว่าง ทำเป็นรายได้เสริมก็ได้สบาย มีประโยชน์ได้อีกทาง และสิ่งที่ทำให้ uber แตกต่างออกจากคู่แข่ง คุณภาพที่แตกต่างออกไปและขนาดของพื้นที่ให้บริการ Uber ที่กว้างขวางมากกว่า ในส่วนของคุณภาพของการให้บริการ

อาชีพ Call Center เหมาะกับ คนรัก งานบริการ

อาชีพ Call Center เหมาะกับ คนรัก งานบริการ   อาชีพ Call Center เหมาะกับ คนรัก งานบริการ   ถือได้ว่าอาชีพคอลเซ็นเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มักจะระบุหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ติดต่อเฉพาะหมายเลข เช่น 1112 1678 เพื่อให้ลูกค้าติดต่อสอบถามในสินค้าและบริการ หรือเป็นการขอความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ โดยการทำงานของคอลเซ็นเตอร์จะทำงานบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วประสิทธิภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับระบบโทรศัพท์ของสำนักงานหรือระบบโทรศัพท์ที่บริษัทนั้นเลือกใช้ปัจจุบันมีระบบโทรศัพท์สำนักงานในระบบโทรศัพท์บน cloud ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจที่ต้องการระบบ Call Center โดยเฉพาะอีกด้วย ปัจจุบันอาชีพคอลเซ็นเตอร์เป็นอาชีพให้บริการที่นับว่ามีความท้าทายและสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากลูกค้าจะประทับใจและผิดหวังหรือยกเลิกกลับมาใช้บริการขององค์กรนั้นส่วนหนึ่งมาจากการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center  ดังนั้นคุณสมบัติที่ดีของ Call Center ที่ควรมีได้แก่อะไรบ้าง       1.Call Center ต้องใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของลูกค้า คุณจำเป็นต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดอยู่เสมอพยายามทำความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสื่อสารสามารถจดโน้ตสั้นๆไว้ การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆในสิ่งที่ลูกค้าพูดหรือต้องการจะช่วยให้คนตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ดี 2.เป็นนักบริหารจัดการที่ดี คุณจะต้องจัดการด้านข้อมูลที่ดี เช่นมีการจดบันทึกไว้ถึงสิ่งที่ลูกค้าติเตียน สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือแนะนำในสินค้าและบริการ และควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเจรจาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีตลอดจนหาวิธีการพูดในการจัดการปัญหาและแก้สถานการณ์ต่างๆเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกค้า พื้นฐานของคนทำอาชีพ Call Center ได้อย่างมีความสุขต้องเป็นผู้ที่ชอบดูแลผู้อื่นชอบบริการผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจสูง และต้องเป็นผู้ฟังที่ดีพยายามเข้าใจคนอื่น ชอบช่วยเหลือและชอบแก้ปัญหาเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างละเอียด สามารถนำมาแก้ไขและส่งต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ

เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ

เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ   เริ่มต้นขับ รถแท๊กซี่ อาชีพอิสระ ของคนรัก งานบริการ   รายได้จากงานประจำอาจจะไม่เพียงพอสำหรับยุคเศรษฐกินเช่นนี้ หลายคนจึงมองหาอาชีพอิสระ หรือ อาชีพเสริมให้กับตัวเอง อาชีพขับรถแท๊กซี่ เป็นอีกงานบริการที่น่าสนใจที่เหมาะกับคนรักการขับรถ เพราะอาชีพนี้ต้องทนขับรถอยู่เป็นเวลานานบนถนน ด้วยสถานการณ์รถติดขัดโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  ดังนั้นแล้วหากใครคิดจะเริ่มต้นขับแท๊กซี่ เราจะมีวิธีเริ่มต้นอย่างไร มาดูกันต่อดีกว่า เริ่มต้นขับรถแท๊กซี่ ต้องทำอย่างไร 1.เริ่มต้นทำใบขับขี่สาธารณะ สิ่งสำคัญที่สุดในการขับรถแท๊กซี่ คนขับจะต้องทำใบขับขี่สาธารณะก่อนที่กรมการขนส่งทางบก โดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น อบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบสายตา ปฏิกิริยาเท้า ทดสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) โดยผู้ที่จะขอรับใบขับขี่ประเภทนี้ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพราะหากจะขับรถแท๊กซี่แล้ว ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ศึกษาเส้นทางให้ชำนาญ คนขับรถแท๊กซี่ต้องศึกษาเรียนรู้เส้นทางต่าง ๆ ให้ชำนาญ แม่ชินทาง ทั้งสายหลัก สายรอง หรือ ทางลัด

5 แฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ สำหรับ คนรัก งานบริการ

5 แฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ สำหรับ คนรัก งานบริการ   5 แฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ สำหรับ คนรัก งานบริการ  ธุรกิจบริการ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทั่วไปได้อย่างสบาย ด้วยจุดเด่นของการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการรวมทุกงานบริการไว้ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการขนส่งพัสดุ ส่งเอกสาร ที่สอดคล้องกับการขายสินค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่กำลังเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แล้ว ณ วินาทีนี้ และธุรกิจบริการนี้เอง ก็มีแฟรนไชส์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนเปิดธุรกิจบริการเป็นของตัวเองเช่นกัน เรามาดู 5 ธุรกิจบริการที่เปิดแฟรนไชส์มาแรงแซงโค้ง มาฝากกัน 1.แฟรนไชส์ ชิปป์สไมล์เซอร์วิส สุดยอดร้านสารพัดบริการที่รวมขนส่งชั้นนำไว้ที่เดียว ครบทุกบริการ เช่นจุดชำระค่าบริการ ค่น้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิต ศูนย์บริการ พ.ร.บ. ต่อภาษี ประกันภัยรถยนต์ บริการถ่ายเอกสาร รวมถึง ส่ง Fax รูปแบบการลงทุนราคาที่ 10,590 บาท  ใครสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Shipmileservices สำนักงานใหญ่ 2.แฟรนไชส์ Super S Express ซุปเปอร์เอส เป็นแฟรนไชส์ไปรษณีย์รับส่งพัสดุ

ธุรกิจ ขนส่งพัสดุ คุ้มค่า แห่งการลงทุน

ธุรกิจ ขนส่งพัสดุ คุ้มค่า แห่งการลงทุน   ธุรกิจ ขนส่งพัสดุ คุ้มค่า แห่งการลงทุน   ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจ E-Commerce ขนาดใหญ่ SME ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้ค้าขายออนไลน์หน้าใหม่ ธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นผู้ตอบโจทย์คนสำคัญในการเสนอบริการจัดส่งพัสดุให้กับท่านได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเติบโตและมั่นคง ยิ่งเป็นช่วงแห่งการค้าขายออนไลน์กำลังมาแรงอันดับต้น ๆ การจัดส่งสินค้าของแม่ค้าออนไลน์จึงต้องพึ่งพาธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นผู้ช่วยจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าเป็นคนสำคัญที่สุด ธุรกิจขนส่งพัสดุจึงมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งกันเลย 1.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express Kerry Express บริษัทจัดส่งพัสดุด่วนชั้นนำของประเทศไทย มาเป็นอันดับหนึ่งกันเลย ใช้ระบบคลาวด์สำหรับองค์กรของนูทานิคซ์ Enterprise Cloud OS เพื่อนิยามใหม่ให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ และขับเคลื่อน  เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสุด่วนรูปแบบเก็บเงินปลายทางที่ใหญ่ที่สุด ถึงมือผู้รับภายในวันถัดไป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 99% ตั้งแต่ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ B2B, ธุรกิจส่งถึงบุคคล B2C, บุคคลส่งถึงบุคคล C2C, ออนไลน์ถึงออฟไลน์ O2O ให้บริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด  การลงทุนเป็นตัวแทนของเคอร์รี่จะมีการเปิดรับเป็นช่วง ๆ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เฟสบุค Kerry Express Thailand

Go to Top