การเปิดร้านขายของชำอย่างไรให้ขายดี

             การปรับตัวของธุรกิจร้านค้าขายของชำ ณ ปัจจุบัน ปัจจุบันร้านค้าขายของชำหรือร้านโชว์ห่วย ถือว่าเป็นธุรกิจในครอบครัว บ้านใดมีทุนสามารถเปิดร้านค้าของชำต่างๆ ในละแวกหมู่บ้านตามท้องถิ่น หรือละแวกตรอกซอกซอยในหมู่บ้าน ซึ่งมักจะเห็นกันเป็นภาพชินตา  แต่การเข้ามาของร้านสะดวกซื้อต่างๆ  เช่น โลตัส เอ็กเพรส   ร้าน 7/11 เป็นต้นซึ่งมีสินค้าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากมาย แถมยังติดแอร์ มีพนักงานคอยต้อนรับแก่ลูกค้าผู้เข้ามาซื้อสินค้าอีกด้วย  จึงส่งผลทำให้ร้านขายของชำบางร้านเจอผลกระทบจากการที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า บางร้านต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และให้ทันแก่ความต้องการองลูกค้า เช่นการจัดหน้าร้าน การปรับปรุงสถานที่ในร้าน ให้ดูน่าเข้ามาซื้อ เลือกทำเลของร้าน หาสถานที่ที่เหมาะสม เช่นใกล้ๆแหล่งที่มีคนพลุกพล่าน ปรับเปลี่ยนชั้นวางของที่สามารถวางของให้ดูน่าซื้อมากยิ่งขึ้น  การเลือกซื้อสินค้าที่จะนำเข้ามาขายที่ร้านต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไม่หมดอายุ และเหมาะกับชุมชนนั้นๆ   จัดวางสินค้าให้เป็นหมวดๆ ติดป้ายราคาไว้ เพื่อความสะดวกในการเลือกของลูกค้า   สิ่งที่ร้านขายของชำควรต้องทำและให้ประสบผลสำเร็จ เรื่องเงินลงทุนไว้ใช้สอยในร้าน  การเงินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคํญในการค้าขาย ผู้ประกอบการควรมีเงินทุนสำรองไว้ใช้หมุนเวียนภายในร้านของตน ไม่ควรนำเงินออมทรัพย์ส่วนต่างๆของตนออกมาใช้    ควรแบ่งเงินส่วนตัวกับเงินในการบริหารร้านให้เป็นสัดส่วนโดยหาวิธีทำให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในให้มากที่สุด เพื่อจะส่งเสริมและจัดซื้อสินค้าต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด การบริหารงานอย่างมีระบบ เช่น เจ้าของร้านควรปรับเปลี่ยนแนวคิดที่สามารถให้ธุรกิจของตนทันกับคู่แข่งปรับเปลี่ยนการขายค้าแบบเดิมที่รอลูกค้าเข้ามาซื้อ ควรมีทางเลือกในการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าเช่น