นักออกแบบ เสื้อผ้า Fashion Designer

นักออกแบบ เสื้อผ้า Fashion Designer   นักออกแบบ เสื้อผ้า Fashion Designer    ด้วยยุคสมัยปัจจุบันชอบการแต่งตัวมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าถือเป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดังนั้นคนที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีฝีมือหรือทักษะระดับแนวหน้าเพื่อนำเสนอเสื้อผ้าที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามทันสมัยสู่สายตาคนทั่วโลก และอาชีพนี้หากพัฒนาฝีมืออย่างดีสามารถเป็นผู้นำแฟชั่นได้สบาย ลักษณะของงานที่ทำของนักออกแบบเสื้อผ้า เป็นลักษณะงานของความคิดสร้างสรรค์  การมีไอเดียใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีฝีมือและทักษะ ความรู้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจะดีที่สุด โดยการทำงานต้องรวบรวมความคิด ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน พัฒนา เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน และต้นทุนการผลิต จากนั้นร่างแบบคร่าว ๆ โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิดดังกล่าวให้ได้ตามต้องการ นำภาพที่ร่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแบบ และหาแนวทางการผลิต การใช้วัตถุดิบ และประเมินราคา จากนั้นตัดเย็บ ลงสีตามจริง ส่งแบบหรือชุดที่ตัดมาให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า พิจารณาทดลองใส่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบทำงานประสานกับช่งตัดเย็บ ช่างปักให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ **มีความคิดสร้างสรรค์ มีความชอบและรักงานด้านการออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์ ความสวยงาม **มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต กล้าคิดกล้านำเสนอความคิด **มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิด แนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ รายได้จากอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า การเริ่มทำงานกับบริษัทผลิตและออกแบบเสื้อผ้าอาจได้รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ เดือนละประมาณ