ปลูกผักไฮโครโปนิคส์เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ทุกวันนี้คนเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการรับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล อาหารสำเร็จรูป และหันมารับประทานผักผลไม้กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูผักอย่างสลัดผัก ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อความต้องการในการบริโภคผักสดมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการปลูกผักขายเพื่อทำเงินเป็นอาชีพเสริม ซึ่งผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการซื้อผักที่สด สะอาด ไม่มีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ดังนั้น ผักไฮโดรโปนิคส์จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ขายเป็นอาชีพเสริม ต้องลงทุนอะไรบ้าง ก่อนอื่นต้องสำรวจพื้นที่ในการปลูกว่ามีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ หากมีพื้นที่เล็กเกินไป เมื่อกิจการขยายตัวขึ้นและมีลูกค้าสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นจะมีพื้นที่เพียงพอในการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เมื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ขายดังต่อไปนี้ 1.อุปกรณ์ในการเพาะต้นกล้าผัก มีทั้งเพอร์ไลท์ และเวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ำสีขาว หรืออาจประยุกต์ใช้ฟองน้ำหรือแกลบแทนก็ได้ 2.เมล็ดพันธุ์ มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิดคือแบบเคลือบดินและแบบไม่เคลือบดินซึ่งแบบหลังนี้จะมีอัตราการงอกที่ดีกว่า 3.ปุ๋ย ในการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ขายจะต้องใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะที่เรียกว่าปุ๋ย AB 4.กระถางและรางท่อสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ซึ่งการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ขายควรใช้ระบบน้ำแบบ Deep Flow Technique หรือแบบ Nutrient Film Technique เพื่อหล่อเลี้ยงผักให้เจริญเติบโต ต้นทุน : เริ่มต้นที่ 4,000 บาท ปลูกแล้วขายที่ไหน 1.ขายปลีกโดยตรงจากฟาร์ม หากมีลูกค้าที่สนใจและอยากซื้อประจำ สามารถขายปลีกเพื่อส่งผักถึงมือลูกค้าได้โดยตรง เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กที่มีปริมาณการผลิตไม่มาก หรือปลูกขายเป็นอาชีพเสริม 2.ร้านอาหาร มีร้านอาหารหลายร้านที่ต้องการซื้อผักประจำ