เริ่มต้น กับอาชีพ ขายขนม กุยช่าย

เริ่มต้น กับอาชีพ ขายขนม กุยช่าย   เริ่มต้น กับอาชีพ ขายขนม กุยช่าย  ขนมกุยช่าย เป็นขนมประเภทก้วยของชาวจีนแต๊จิ๋วชนิดหนึ่ง ตัวแป้งทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมัน ไส้ทำจากกุยช่ายเชียว กุยไช่ก๊วยของชาวจีนแต๊จิ๋วจะหมายถึงชนิดที่ไส้ทำจากกุยช่ายเท่านั้น ส่วนในไทยทำจากแป้งอย่างที่ทำจากแป้งอย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนไส้เป็นแบบอื่น ๆ เช่น ไส้เผือก ไส้หน่อไม้ ไส้มันแกว ปั้นแป้งเป็นชิ้นเล็ก มีทั้งแบบนึ่งและทอด   สูตรในการทำขนมออกขายแต่ละวัน ส่วนใหญ่ต้องกำหนดจากความต้องการชของตลาดเป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบทานไส้กุยช่ายมากที่สุด เวลาเตรียมขนมขาย ขนมไส้กุยช่ายต้องมีมากที่สุด หากคิดจาก 100 ลูก ไส้กุยช่ายต้องอยู่ที่ประมาณ 60-70 ลูก ส่วนไส้เผือก ไส้มันแกว ไส้หน่อไม้ จะอยู่ที่อย่างละ 10 ลูก   เหตุผลที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพราะเราต้องมีสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หากเราเตรียมสินค้าไปน้อยกว่าผู้บริโภคจะเป็นการเสียโอกาสทางการค้า ส่งผลให้รายได้ที่เราคววรได้ลดลง   ต้นทุนของขนมกุยช่าย รวมแป้งอยู่ประมาณ 1.60 บาท ไม่เกิน 1.80 บาท เวลาทำออกขายอยู่ที่ลูกละ 5 บาท