อาชีพ108
Login
Register

9 อาชีพ ลงทุน ไม่เกิน 5,000 บาท

9  อาชีพ ลงทุน ไม่เกิน 5,000 บาท   9  อาชีพ ลงทุน ไม่เกิน 5,000 บาท   มีเงิน 5,000 บาทจะลงทุนเปิดร้านอะไรได้ คำถามนี้จะกลายเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ เพราะเงิน 5,000 บาทสามารถเริ่มต้นธุรกิจเล็ก ๆ ได้ โดยร่วมลงทุนกับแฟรนไชส์ราคาไม่เกิน 5,000 บาทได้แล้ว 1.แฟรนไชส์ราคาไม่เกิน 5,000 บาท แฟรนไชส์ราคา 3,000 บาท, ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง 2,990 บาท ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด 1,990 บาท เป็นต้น 2.ขายรองเท้ามือสอง ราคารองเท้ามือสองแบบขายส่งเพียงคู่ละ 30 บาท โดยต้องดูคุณภาพของรองเท้า รอยชำรุดต่าง ๆ แล้วนำกลับมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ซึ่งจากราคาคู่ละ 30 บาท สามารถขายได้ 70 – 100 บาท ได้เลย

อาชีพขายประกันลดความเสี่ยงแก่ผู้เอาประกัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหากับเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวลดลงและผู้คนตกงานกันมากขึ้นหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วก็มองหาอาชีพเสริมประกอบกับงานหลักที่ตนกำลังอยู่เพิ่มอีกทาง ด้วยภาระหน้าที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไปด้วย โจทย์คืองานอะไรที่สามารถทำแล้วได้เงินเลยทันที ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นที่มีประสบการณ์เรียกว่าทำงานได้เงินเลย  หลายๆคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็สามารถทำงานอาชีพขายประกันไปด้วยจนสร้างรายได้มากกว่างานประจำแล้วลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจขายประกันอย่างเดียว สร้างทีมงาน ขยายสายงานของตนให้เติบโตจนมีรายได้เดือนละหลายแสนเลยทีเดียว  หน้าที่งานขายประกันมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ขายประกันชีวิต ขายประกันวินาศภัย ขายประกันเกี่ยวกับอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่ง เป็นต้น  ซึ่่งรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่ขายประกันจะมีข้อแตกต่างกันไปดังนี้ หน้าที่ของตัวแทนขายประกัน ต้องเป็นบุคคลเท่านั้น สามารถขายกรมธรรม์ได้เฉพาะของบริษัทที่ตนเป็นสมาชิกเท่านั้น สามารถเป็นตัวแทนได้หลายบริษัท ถ้าได้รับการยินยอมจากบริษัทประกันภัย สามารถสร้างรายได้จากการขายกรมธรรม์ รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าคอมมิชชั่น ตัวแทนขายประกันควรดูแลลูกค้าหรือผู้ทำประกันกับตัวแทนเอง ไปตลอดจนหมดสํัญญาของกรมธรรม์ รวมไปถึงการเคลมเอาประกันเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาเรื่องต่างๆ การส่งเบี้ยประกัน และการแจ้งเตือนให้ลูกค้าต่อสํัญญาประกันฉบับใหม่ หน้าที่ของนายหน้าขายประกัน เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล สามารถทำหน้าที่แทนผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดยคัดเลือกกรมธรรม์ให้ถูกใจต่อลูกค้าที่จะทำประกันภัย เป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานเรื่องของบริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีสังกัดก็ได้ สร้างรายได้ รับค่าคอมมิชชั่นของการขายประกันตามที่นายทะเบียนได้กำหนดไว้และแต่ชนิดของประกันภัย เมือจบการขายประกันภัยแล้ว นายหน้าขายประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบและดูลูกค้า โดยทางบริษัทประกันภัยจะทำหน้าดุูแลลูกค้าเอง ขายประกันอย่างไรให้มีรายได้หลักแสน ผู้ที่สนใจจะขายประกัน ต้องไปขอสอบเป็นตัวแทนขายประกันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แล้ว ทางสำนักงานก็จะส่งบัตรตัวแทนหรือนายหน้ามาให้ยังบริษัทต้นสังกัดของผู้ที่จะขายประกันนั้นๆ เรียนรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับประกันให้ละเอียด จากทีมงานหรือจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีความซื่อตรงต่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันกับตัวแทนขายประกัน รู้จักขยายทีมงานที่มีอยู่ให้กว้างออกไปมากขึ้น มั่นอบรมสร้างความรู้ให้แก่ทีมงานเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่บริษัทได้จัดทำมาใหม่ การหาลูกค้าแบบเชิงลุกเพื่อขยายฐานรายได้ ลูกค้าถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อคนขายประกัน เพราะถ้าไม่มีลูกค้าแล้ว คนขายประกันก็ไม่สามารถทำรายได้จากการประกันชนิดต่างๆได้เลย ฉะนั้นการหาลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อประกันในรูปแบบต่างๆถือว่าสำคัญมากๆ การลงพื้นที่เข้าไปหาลูกค้ายังหมู่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวได้ดีในปี2564

ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวตามเศรษฐกิจโลก การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น  เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม  เตาอบไฟฟ้า ตู้เย็น เป็นต้น  ธุรกิจประเภทนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากการวิเคราะข้อมูลของการจดทะเบียนประกอบมูลค่าของทุนการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด และวิเคราะห์จำนวนการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลของธุรกิจขายเครื่องไฟฟ้า ส่วนใหญ่เลยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ ฯ  ปริมณฑล ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมมูลค่าของทุนการจดทะเบียน มีจำนวน หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากแล้วจะตั้งและมีมูลค่าของทุนการจดทะเบียนอยู่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็จะเป็นธุรกิจร้านขายเครื่องใช่ไฟฟ้าออกไปตามพื้นที่ของภาคกลางบ้าง เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและสามารถกระจายสินค้าออกไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตยิ่งขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเติบโตในปี2564 ส่งผลดีต่อธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย ถึงแม้ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปีที่ผ่านมานั้นจะมียอดการขายไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรก็ตาม เนื่องด้วยเจอผลกระทบจากสภาวเศรษฐกิจและผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด 19 จึงทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าต่างๆ แต่สำหรับปี2564 คาดการณ์ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมากบวกกับปัจจัยหลายด้าน เช่น การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการสร้างดอนโดมิเนียม การสร้างร้านอาหาร  โครงการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยในการช่วยกระตุ้นให้ผุู้คนได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อมาจับจ่ายซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น พัดลม ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักเสื้อผ้า เป็นต้น  รวมไปถึงการลงทุนของโครงการใหญ่ ๆของภาครัฐที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วย ถือว่าเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

 ธุรกิจขายต้นไม้มงคล ขายได้ดีในสภาวะวิกฤติโควิต19

         อะไรจึงทำให้ธุรกิจขายต้นไม้มงคลขายดี เนื่องจากช่วงกักตัวหนีโควิด-19 ทำให้เจ้าของบ้านอยากแต่งบ้านขึ้นมา กระแสปลูกต้นไม้ในบ้านมาแรงในระยะเวลานี้ บางคนถึงกับหยุดซื้อต้นไม้ไม่ได้เพราะมันเริ่มสนุก สำหรับผุ้ใดที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจด้วยการปลูกต้นไม้มงคล  เป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ด้วยชื่อต้นไม้มงคลปลูกกันให้เต็มพื้นที่ตามคติความเชื่อและค่านิยมของคนไทยมักหาต้นไม้ที่เป็นมงคลเข้าบ้าน อีกทั้งความที่ต้นไม้มงคลกำลังเป็นเทรนด์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเหล่าดารามีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ เรียกว่าหากใครเพาะพันธุ์ขายก็เป็นอันขายดิบขายดีกันทุกฤดูกาลกันทีเดียว โดยเฉพาะสภาพอากาศปัจจุบันนี้ที่มีอากาศร้อน ต้นไม้ก็ช่วยให้อากาศมาลดความร้อนได้ดีที่สุด ไม่ว่าใครต่อใครก็อยากได้ต้นไม้ปลูกในบ้านให้เป็นร่มเงา ให้มองเห็นเขียวชอุ่ม สบายตา สบายใจ ยิ่งมีความหมายดีก็ยิ่งน่าปลูก เช่น  ต้นกวักมรกต  ได้รับความนิยมมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยเชื่อว่าต้นกวักมรกตจะช่วยเสริมทรัพย์ให้ร่ำรวย ช่วยกวักเงินกวักทอง และกวักโชคลาภให้เข้ามาในบ้าน  พ่อค้าแม่ค้ามักนำมาวางขายตามสวน หรือภายในร้านขายต้นไม้ทั่วไป  ส่วนการทำธุรกิจขายต้นไม้มงคลนั้นถือว่าเป็นธุรกิจอิสระ ใครๆก็ทำได้ เพียงต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้มงคลที่จะนำเพาะปลูกไว้ขายต่อ เพื่อสร้างกำไร สร้างอาชีพแก่ผู้ขายต่อไป วันนี้จึงอยากนำเสนอต้นไม้มงคลที่ปลูกเพาะง่าย ขายดีเพื่อจะได้เลือกซื้อหาไปประดับบ้านหรือขายต่อเพื่อประกอบอาชีพธุรกิจขายต้นไม้มงคลดังนี้    ต้นเงินไหลมา  เป็นไม้เลื้อยชนิดเถายาว ลำต้นมีสีเขียวกลมเกลี้ยง ใบจะเป็นแฉกลึกเข้าหาไปจนถึงโคนของใบ ปลายใบจะมีความเรียวแหลม มักพบเจออยู่หลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะใบแตกต่างกัน พื้นใบมีสีเขียวปนเหลือง ถือว่าไม้มงคลประเภทแค่เพียงได้ยินแต่ชื่อก็สามารถรู้ทันทีเลยว่าเป็นมงคล มีความเชื่อว่าหากผู้ใดปลูกไม้มงคลชนิดนี้ไว้ในบ้านสามารถเรียกเงินและทองให้ไหลเข้ามาในบ้านเหมือนดังชื่อของต้นไม้   ว่านงาช้าง  เป็นไม้มงคลสามารถช่วยในด้านการฟอกอากาศได้เป็นอย่างดี ผู้คนที่ซื้อไปมักจะนิยมนำไปวางบนโต๊ะทำงาน โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมด้านความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และยังช่วยส่งเสริมด้านหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้น เหมาะมากสำหรับตนที่งานออฟฟิศ และผู้ที่มีอาชีพค้าขายจะช่วยให้การค้าขายร่ำรวย

ธุรกิจขายบอนไซทำรายได้งามแก่คุณ

การขายต้นไม้ประเภทบอนไซ เป็นช่องทางของอาชีพเสริมที่หลายคนชื่นชอบ โดยผู้ปลูกและขายในกลุ่มนี้อาจเป็นคนที่มีรสนิยมด้านศิลปะควบคู่ ไม่จำเป็นต้องร่ำเรียนมา เพียงแค่พอจัดองค์ประกอบได้บ้างก็สามารถทำให้รูปทรงต้นบอนไซที่รักของคุณมองดูแล้วมีความสวยงามตลอดเวลา ความตั้งใจของผู้ปลูกต้นไม้ประเภทบอนไซ  มักเริ่มจากความชอบจากงานอดิเรกแล้ว มักซื้อมาจำนวน 1-2 ต้น หลังจากฝึกฝนเรียนรู้จับทางวิธีเลี้ยงจนชำนาญมักเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพิ่มประเภทมากขึ้น จนกระทั่งบางรายจากความตั้งใจซื้อมาเพื่องานอดิเรกแต่กลายเป็นเรื่องค้าขายไปเลยก็มี  ควรเริ่มต้นจากหลายวิธี เพื่อบ่มเพาะความรู้พื้นฐาน อาจลองเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ แต่สำหรับวิธีที่ง่ายที่สุดคือ หาต้นตอจากไม้กระถาง ต้นไม้จากสวน จากป่าในพื้นที่ดิน โดยให้เน้นไม้ยืนต้น ใบเล็ก เป็นหลักแล้วจึงนำมาจินตนาการรูปทรงที่อยากให้เป็น จึงนำมาคัดกิ่ง เข้าลวด แก้ทรง แล้วเลี้ยงต่อยอด รอให้แตกตา แตกกิ่ง วิธีนี้จะช่วยย่นระยะเวลาการรอให้ต้นบอนไซโตแล้ว ยังสามารถฝึกฝนฝีมือ การตอนกิ่ง การปักชำต้นขนาดเล็กสามารถนำมาทำเป็นบอนไซขนาดจิ๋วที่เรียกว่า มาเมะ โชฮินได้ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากไม่ต้องการพื้นที่ตั้งมากนัก รวมถึงยังเป็นงานอดิเรกที่สามารถพกพาไปทำที่ไหนได้ด้วย การดูแลรักษาใส่ปุ๋ย ให้อาหารแก่ต้นบอนไซ การดุแลรักษาให้ดูแข็งแรง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอนไซว่าเลี้ยงไม่ยาก ความจริงบอนไซอดทนกว่าต้นไม้ทั่วไป อดทนกว่าไม้ดอก ไม้ล้มลุก หรือไม้กระถางเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่ควรเข้าใจในเรื่องสำคัญเพียงไม่กี่เรื่อง เช่น แดด น้ำ อากาศ สภาพดิน เป็นต้น บอนไซ แต่ละชนิดมีความต้องการแตกต่างกันไป ผู้เลี้ยงบอนไซจึงควรทำความรู้จักกับแต่ละสายพันธุ์ที่ตัวเองสนใจ

ของกินเล่นอะไร ขายดีทำกำไรมาก

   ขายของกินเล่นสร้างอาชีพทำกำไรได้ดี ในปัจจุบันด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ทำให้ทุกๆคนคงมีความคิดที่จะอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหม แต่คงไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไรดีที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อกันมากในช่วงเวลานี้ เม่ือเราตัดเรื่องของทำเลที่ค้าขายออกไปแล้ว ลองมาคิดแต่เรื่องที่จะนำสินค้าอะไรมาขายก็พอ จะเห็นว่าในปัจจุบันจำพวกของกินเล่นจะขายดีมาก สินค้าประเภทนี้ผุู้บริโภคมักจะซื้อติดไม้ติดมือไปรับประทานกันทุกๆวัน เรียกได้ว่ารับประทานกันแบบไม่มีทางเบื่อเลยทีเดียว ของกินเล่นเป็นที่เป็นช่องทางหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้ามักนำเอาไปยอดต่อสร้างอาชีพหลักในอนาคตได้อีกด้วย เมื่อเลือกสินค้าที่คิดจะขายได้แล้วจากนั้น ควรมองหาทำเลไว้วางขายสินค้าให้เหมาะสมกับการขายสินค้านั้นๆ  เราจะทราบได้เลยว่าของกินเล่นประเภทนี้สามารถทำกำไรสร้างรายได้ให้แก่เราได้ดีเกินคาดเลยทีเดียว วันนี้จึงขอเสนอเมนูของกินเล่นที่ทำง่ายๆแต่ขายดีดังนี้   1.น้ำแข็งใส เป็นเมนูของหวานที่ทำง่ายๆใช้ต้นทุนในการค้าขายเพียง 3000 บาทเท่านั้น แบ่งออกเป็น ค่าอุปกรณ์ในการทำน้ำแข็งใส อาทิเช่น เครื่องบดน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็ง น้ำหวานรสต่างๆ อุปกรณ์ในการตกแต่งร้าน ท็อปปิ้งชิดต่างๆ  หาทำเลดีๆเช่น ขายอยู่หน้าโรงเรียนหรือชุมชนที่มีกลุ่มเด็กๆ  โรงงาน หน้าสถานีที่จอดรถ ตลาดนัด เป็นต้น  สำหรับใครที่ยังไม่เคยขายเมนูน้ำแข็งใส อยากให้ลองขายดู ยิ่งถ้าไปวางขายในที่ไม่มีคู่แข่งด้วยแล้ว เชื่อว่าจะเป็นของกินเล่นที่ขายดีเลย ราคาขายต่อถ้วยประมาณ 10- 20 บาท ได้กำไรงามขายคืนทุนเร็วได้อีกด้วย       2.ผลไม้สด เป็นเมนูของทานเล่นสำหรับคนที่รักสุขภาพ เหมาะกับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักได้ดีอีกด้วย  จุดสำคัญราคาก็ไม่แพงมากนัก สามารถนำผลไม้มาขายได้ชิ้นละ 10–20 บาท ขายคู่ไปกับน้ำจิ้มรสเด็ด ที่มีผลไม้ให้เลือกหลากหลายด้วยกันอาทิเช่น สับปะรด

อาหารทานเล่น ทำเงินกำไรดี

อาหารทุกวันนี้มีมากมายบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นจำพวกข้าว น้ำ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา แป้ง มัน ปลา ที่มนุษย์พากันหามาประกอบเป็นอาหาร มีรสชาติที่อร่อยและน่ารับประทาน  อาหารที่รับประทานเป็นมื้อหลัก เช่นข้าว แป้ง ขนมปัง ให้พลังงาน แร่ธาตุ วิตามินต่างๆ หล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรง เพื่อใช้ร่างกายในการทำงาน เล่นกีฬา ประกอบสัมมาอาชีพอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้คนในสมัยนี้ที่ต้องมีวิถีชีวิตเร่งรีบ ตื่นแต่เช้า นั่งรถไปโรงเรียนหรือออกไปทำงานในด้านต่างๆของแต่ละคน อาหารหรือของกินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะขาดไม่ได้เลย เพราะว่าอาหารแต่ละอย่างมีคุณประโยชน์ช่วยเสริมสร้างร่างกาย ให้ช่วยทำงานขับเคลื่อนไปตามที่สมองของคนเราสั่งงาน อาหารจึงเป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องรับประทานกันอยู่ทุกวัน เมื่อกล่าวถึงอาหารที่มนุษย์กินเข้าไปเพื่อจะใช้ร่างกายในการทำงานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ นั่นก็คือเงิน เงินเป็นปัจจัยที่จะนำมาเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ ไว้ประกอบอาหารและของกินมากมาย  รวมไปถึงของกินเล่นที่บรรดาเด็กๆ และผู้ใหญ่ชอบทานกัน ของกินเล่นในสมัยนี้มีให้เลือกซื้อเลือกหาและยังสามารถทำออกมาขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ทำกันเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนและครอบครัว วันนี้จึงขอนำเสนออาหารประเภทของกินเล่นสร้างรายได้ทำเงินให้แก่ผู้ที่สนใจในการค้าขายไว้พิจารณาดูดังนี้    1.หมูสะเต๊ะ ส่วนประกอบและเครื่องปรุง หมูสันนอกหรือหมูส่วนส่วนสะโพก ½  กิโลกรัม ( หั่นให้เป็นชิ้นบางๆเตรียมเสียบกับไม้ไว้ ) เมล็ดผักชีคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ (ตำให้ละเอียด) เมล็ดยี่หร่า ½ ช้อนโต๊ะ  

ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวคู่ครัวไทย

         การเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องการหารายได้เสริมในยุคนี้อะไรที่สามารถที่สร้างรายได้เสริมให้กับอาชีพค้าขายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย หรือลดขั้นตอนในการลงทุนลงมา ให้ไม่ยุ่งยาก ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนชอบค้าขาย หรือกำลังมองหาอาชีพเสริมดีดี อยากค้าขายแต่ไม่มีประสบการณ์ หรือคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรดีให้ได้กำไร การลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ก็ไม่เลวเลยในยุคนี้ ใช้เงินลงทุนไม่มากก็สามารถค้าขายเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระได้แล้ว ปัจจุบันนี้การที่จะเป็น เจ้าของธุรกิจและเจ้าของร้าน ซักร้าน โดยที่ใช้เงินทุนไม่มาก มีคนรู้จักสินค้าในร้านเยอะๆ มีฐานลูกค้าไว้รองรับประจำทำได้ยาก ขายอะไรดีที่มีโอกาสสำเร็จ และเป็นที่นิยมต่อผู้บริโภค  ธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระแก่คนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยต้องการเงินทุนคืนไว และไม่ต้องคิดไอเดียเกี่ยวกับ เมนู การบริการ โดยที่มีระบบการบริหารพร้อมทั้งอุปกรณ์การขายไว้ให้เสร็จเรียบร้อย  สามารถนำไปขายได้ทันที  การเลือกแฟรนไชส์ดีๆที่จะนำสินค้าของเขามาขายหรือจะเข้าไปลงทุนเป็นเจ้าของร้าน เราต้องพิจารณาจาก สินค้าเป็นที่นิยมไหม ได้คุณภาพหรือเปล่า มีฐานลูกค้าเยอะไหม เพราะไลฟ์สไตส์และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก  ฉะนั้นเราควรเลือกแฟรนไชส์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสินค้า สินค้ามีคุณภาพเป็นที่รู้จัก มีโอกาสเติบโต สามารถทำกำไรให้แก่เราได้  เช่น ธุรกิจไก่ย่างห้าดาว มีความพร้อมที่วางระบบไว้ให้แก่ผู้ต้องการเป็นเจ้าของร้านไว้เรียบร้อย ธุรกิจไก่ย่างห้าดาว สร้างระบบแฟรนไชส์ มีสินค้าที่ขายไปแล้วหลายอย่าง อาทิ ไก่ย่างพันอ้อย ไก่ย่างสูตรต้นตำรับ ไก่จ๊อ  ไก่ย่างสูตรจิ้มแจ่ว ไก่ย่างสูตรพริกไทยดำ เกี๊ยว ไส้กรอกจัมโบ้  นักเก็ตไก่ 

ไก่ย่างห้าดาว ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร ที่ไปได้สวย คุ้มค่า กับ การลงทุน

ไก่ย่างห้าดาว ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร ที่ไปได้สวย คุ้มค่า กับการลงทุน ไก่ย่างห้าดาว ธุรกิจแฟรนไชส์ อาหาร ที่ไปได้สวย คุ้มค่า กับการลงทุน  ไม่ว่าใครก็อยากมีอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง แต่หากใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ประกอบกับไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ การมองหาผู้ช่วยทำธุรกิจอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง . ธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราก็มีหลากหลายธุรกิจให้เราได้เลือกลงทุน แต่ธุรกิจประเภทหนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงมาโดยตลอดคือธุรกิจประเภทอาหาร และธุรกิจประเภทนี้ในบรรดาธุรกิจแฟรนไลส์ที่ได้รับความนิยมสูงเห็นทีหนีไม่พ้น ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่าง 5 ดาว . ด้วยวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดของ ไก่ย่าง 5 ดาว คือ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก โดยมุ่งมั่นให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ธุรกิจไก่ย่าง 5 ดาวประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน สามารถสร้างอาชีพให้กับใครหลายคนมามากมาย ไก่ย่างห้าดาว ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ธุรกิจไก่ย่างห้าดาวมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ ไก่ เนื่องด้วยผู้ที่ขายแฟรนไชส์นี้คือยักษ์ใหญทางด้านอาหารคือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP  ที่เปิดแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ โดยการนำเสนอบริการด้านอุปกรณ์วัตถุดิบมาตรฐานจากโรงงานโดยตรงให้ มีทีมงานทำการตลาดคอยดูแลให้ตลอดกิจการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาด ช่วยเหลือช่วงเปิดร้านและให้คำแนะนำอย่างดี ทำไมแฟรนไชส์ไก่ย่าง 5 ดาวถึงได้รับความนิยม ด้วยเสน่ห์ของแฟรนไชส์ไก่ย่าง 5 ดาว ที่ลงทุนน้อย

ขายอะไรดี ตอนเช้า ?

ขายอะไรดี ตอนเช้า ? ขายอะไรดี ตอนเช้า ?  กับคำถามง่าย ๆ ขายอะไรดีตอนเช้า หลายคนคงสงสัยและมีคำถามอยู่ในใจเสมอเมื่อคิดอยากจะขายอาหารในตอนเช้าและไม่รู้ว่าจะขายดีหรือไม่ จึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำสักที  ซึ่งเรื่องนี้อยากจะบอกว่า อาหารเช้าเป็นอาหารที่คนเราที่จะต้องทานเป็นมื้อแรกของวันเสมอ การทำอาหารเช้าออกไปขายย่อมขายดีแน่ . เพราะเราทราบกันดีว่าการรับประทานอาหารเช้าเป็นการเติมสารอาหารที่มีคุณค่าให้กับร่างกาย ให้มีพลังงานงานพลังกายที่แข็งแรงในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างแข็งแรง  อาหารเช้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต่างต้องทานเป็นอาหารมื้อแรกของวัน แต่ด้วยสถานการณ์ที่เร่งรีบในเวลาเช้าของทุกบ้าน จึงอาจไม่สามารถจัดเตรียมอาหารเช้าให้กับคนในครอบครัวได้ทัน และด้วยเหตุนี้แหละที่เราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มได้ แล้วจะขายอะไรดีในตอนเช้า เราไปดู 7 เมนูอาหารเช้ายอดฮิตกันดีกว่า . ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตที่คนไทยนิยมทานในตอนเช้า ที่หาซื้อได้ง่ายในตลาดสด ย่านริมถนนหน้าตามอาคาร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ มาพร้อมกับหมูปิ้งย่างร้อน ๆ เกรียม ๆ ทีเด็ดอยู่ที่สูตรในการหมักหมูให้ได้รสชาติอร่อย ขายในราคาไม่แพงเพียงไม้ละ 5 – 10 บาท ข้าวเหนียวห่อละ 5 บาท ราคาต้นทุนไม่สูงนักการจัดเตรียมก็ไม่ยุ่งยากอะไร ที่ต้องบอกว่าขายดิบขายดีในยามเช้า กินตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือทำงานได้อย่างสะดวกสบาย . น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อาหารเช้าที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย ดีต่อสุขภาพ

Go to Top