การหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์

         การหาข้อมูลจากช่องทาง youtube เป็นที่นิยมมานานแล้ว แต่การสร้าง content ผ่านคลิปวิดีโอ youtube เพิ่งเริ่มจะมีขึ้นมาช่วงหลังมานี้ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก เพราะช่องทางออนไลน์สามารถที่จะทำได้หลายอย่าง มันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้มาก การหาข้อมูล การทำงาน การเรียน ก็ล้วนแล้วแต่มีช่องทางออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

             สื่อประเภทที่ให้สาระและความบันเทิง ซึ่งได้รับความนิยมคือ Youtube และยังช่วยเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ต่างๆ หรือสารคดี ข่าว วาไรตี้  แค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการ ปัจจุบันผู้คนเป็นสมาชิกของช่องยูทูปอยู่เป็นจำนวนมากจากทุกมุมของโลกใบนี้  ช่องข่าว ช่องกีฬา ช่องบันเทิง  ช่องสารคดี ช่องการทำอาหาร  ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างงานออนไลน์ หรือการสร้างธุรกิจส่วนตัวผ่านทางออนไลน์ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันมาราธอน  วาไรตี้ต่างๆ เราสามารถเปิดดูใน Youtubeได้  อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เรียกว่า youtuber  เคยได้ยินไหมว่าอยากรู้อะไรก็ไปหาเปิด Youtube ดูสิ ผมว่ามันใช่เลยนะในสมัยนี้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสืออย่าง Youtube  ในห้วงเวลาหนึ่งของชีวิต   ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน   เมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยได้ดูวีดีโอ เพลง ของศิลปินคนนั้นๆ ที่บันทึกเอาไว้ใน Youtube

นักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนรู้ หรือเรียนออนไลน์ คลิปวีดีโอเกี่ยวกับวิชาสาขาต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ที่เหล่านักวิชาการและบรรดาศาสดาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งหลายได้พากันผลักดัน เผยแพร่คลิปวีดีโอที่เป็นวิชาสำคัญ ๆ ลงใน Youtube เพื่อจะเป็นช่องทางเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังเรียนในวิชานั้นๆ  นับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีและทรงพลังอย่างไม่รู้จบอีกด้วย   มิใช่แค่เป็นช่องทางของเหล่าผู้คนที่อยากลงวีดีโอของเด็กรุ่นใหม่เท่านั้น

Youtube กับการเรียนการสอน

Youtube  ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญเรื่องการเรียน การศึกษา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้เป็นเรื่องสำคัญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจะทำสื่อทางการเรียน การสอน เช่นคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อนำเสนอเผยแพร่ไปทั่วโลก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์จริงที่ตนได้เรียนรู้ผ่านทางช่องของ youtube   การเรียนรู้สื่อใหม่ๆในประเทศไทยหรือทั่วโลก มิได้กำจัดเพศ วัย ชนชั้นวรรณะ  ผู้คนสามารถเรียนรู้จากคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ใน youtube  ทำตามได้เลย  ยกตัวอย่างเช่น คุณครูตามโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนจาก youtube เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาทีกำลังเรียนและสามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานได้อีกด้วย  เมื่อนักเรียนตั้งใจดูคลิปวีดีโอ ครูก็จะสามารถถามปัญหาในวิชาที่นักเรียนดู ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ทุกๆคนยังสามารถใช้องค์ความรู้ของตนที่มีจากสถานบันหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำคลิปวีดีโอเพื่อพัฒนาแล้วเผยแพร่ลงบน  youtube เป็นการเปิดโอกาสในแก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ สามารถเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเพื่อจะได้ต่อยอดองค์ความรู้ของตนในทุกระดับชั้นต่อไปได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงวงการศึกษาในประเทศไทยว่าควรเร่งรีบจะพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวไกลทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในประเทศไทยยังให้ความสนใจสื่อการเรียน การสอน ออนไลน์ หาข้อมูลออนไลน์ ที่อัพโหลดไว้บน youtube ซึ่งได้รับความชื่นชมจากเสียงตอบรับของนักเรียน นักศึกษา หรือกระทั่งผู้คนที่กำลังทำงานและเรียนไปด้วยพร้อมกัน และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการศึกษาคือสามารถยกระดับจิตใจของเด็กไทยที่มีอายุไม่มาก เมื่อเข้าไปดูแล้วเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี เรียนรู้ว่าควรแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างไร

ประโยชน์ของการเรียนรู้และหาข้อมูลจาก Youtube

  • คุณครูสามารถนำสื่อต่างๆบน youtube เพื่อเตรียมไว้สำหรับการสอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพ การนำสื่อการเรียน การสอน มาสอนให้แก่นักเรียนสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความสนใจในการเรียนแก่เด็กนักเรียน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้คนทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ ประโยชน์ของการใช้ช่องทางออนไลน์
  • เผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม พระบาลี พระไตรปิฏก คำสั่งสอนของพระครูบาจารย์รุ่นเก่าๆ ลงบน youtube เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าไปดูหรือฟัง  นำมาปฎิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง และยังสามารถยกระดับจิตใจของผู้ฟังที่อยู่ในทุกมุมของโลกให้ดีขึ้นได้  การศึกษาเปรียบเสมือนการลับคมมีดอยู่บ่อยๆ ยิ่งลับบ่อยๆ มีดก็จะยิ่งคม การศึกษา การเรียนรู้ เหมือนกันเมือได้เข้าไปเรียนรู้อยู่บ่อยๆ ยิ่งเกิดองค์ความรู้ แตกแขนงต่อยอดไปในด้านที่ตัวเองถนัด เกิดความชำนาญ มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ
  • สามารถช่วยเหลือคนอื่น และบอกต่อแก่คนที่ยังไม่รู้ ให้รู้ตามได้ ที่สำคัญยังเป็นกำลังใจแก่คนทำงานอยู่หรือช่วยให้มีแรงบันดาลใจแก่คนอื่นอีกมาก

ข้อเสียของการหาข้อมูลผ่าน  youtube

ข้อเสียคือเด็กหรือเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น อัดคลิปวีดีโอในการทะเลาะ ต่อยตีกัน ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง มาอัพโหลดไว้ บน youtube  ทำให้เกิดกระแสการเลียนแบบไปทางที่ไม่ดี  การเผยแพร่คลิปลามกอนาจารต่างๆ การแอบถ่ายหนังในโรงภาพยนต์ การสร้างความเชื่อในด้านผิดๆ เช่น การถ่ายคลิปวีดีโอที่เกียวกับการเล่นพนัน การเสพยาเสพติดแล้วนำมาลงบน youtube ซึ่งถือว่ามีโทษและผิดต่อกฎหมายอีกด้วย

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ สามารถพัฒนาสังคม พัฒนาความคิด ต่อยอดด้านการศึกษา การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์มากมาย แต่ก็ควรเลือกสรร คัดเอาแต่สื่อที่มีประโยชน์ และด้านที่ถนัดเข้ามาสู่ตัวเอง เพื่อจะได้เป็นคนที่ดีต่อครอบครัว ต่อประเทศ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

Credit ภาพ by  https://technointrend.com/what-is-youtube/

บทความอื่นๆ เช่นงานออนไลน์ ติดตามได้ที่ www.archeep108.com