ธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับตัวตามเศรษฐกิจโลก

การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น  เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศ  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นน้ำผลไม้ พัดลม  เตาอบไฟฟ้า ตู้เย็น เป็นต้น  ธุรกิจประเภทนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทย ส่วนมากจัดเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จากการวิเคราะข้อมูลของการจดทะเบียนประกอบมูลค่าของทุนการจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด และวิเคราะห์จำนวนการจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลของธุรกิจขายเครื่องไฟฟ้า ส่วนใหญ่เลยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ ฯ  ปริมณฑล ตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมมูลค่าของทุนการจดทะเบียน มีจำนวน หลายหมื่นล้านบาทต่อปี  โดยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากแล้วจะตั้งและมีมูลค่าของทุนการจดทะเบียนอยู่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็จะเป็นธุรกิจร้านขายเครื่องใช่ไฟฟ้าออกไปตามพื้นที่ของภาคกลางบ้าง เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและสามารถกระจายสินค้าออกไปยังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

ธุรขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตยิ่งขึ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเติบโตในปี2564 ส่งผลดีต่อธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วย ถึงแม้ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าปีที่ผ่านมานั้นจะมียอดการขายไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไรก็ตาม เนื่องด้วยเจอผลกระทบจากสภาวเศรษฐกิจและผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด 19 จึงทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าต่างๆ แต่สำหรับปี2564 คาดการณ์ว่าธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมากบวกกับปัจจัยหลายด้าน เช่น การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างหมู่บ้านจัดสรร โครงการสร้างดอนโดมิเนียม การสร้างร้านอาหาร  โครงการของโรงงานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยในการช่วยกระตุ้นให้ผุู้คนได้มีอาชีพมีรายได้เพื่อมาจับจ่ายซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น พัดลม ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักเสื้อผ้า เป็นต้น  รวมไปถึงการลงทุนของโครงการใหญ่ ๆของภาครัฐที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วย ถือว่าเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เช่น โครงการสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ  โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วปานกลาง ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้กระจายออกไปสู่ชุมชน และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย เชื่อได้ว่าจะช่วยให้ผู้คนมีกำลังซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดี  โดยเฉพาะธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตามต่างจังหวัดก็จะมีกำลังซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้วสภาพอากาศที่ร้อนในประเทศไทยก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความต้องการจะสั่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

ธุรกิจขายเตรื่องใช้ไฟฟ้า มุมมองจากนักวิชาการด้านเศรษฐกิจของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

คาดการณ์ว่าผลประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2564-2565  จะคงยังมีความเติบโตอยู่เรื่อยๆ โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทยส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นนั้นขายดี ประกอบกับการที่ผู้จำหน่ายได้ทำการกระตุ้นสินค้าประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง  อาศัยช่องทางการตลาด มีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ๆ  ขยายตลาดด้วยการโฆษณาผ่านช่องออนไลน์จึงทำให้สามารถช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ขยายเพิ่มขึ้นมาบ้าง และความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลจีน จึงทำให้ตลาดการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมียอดการส่งออกขยายตัวบ้างเล็กน้อย

ธุรกิจขายเตรื่องใช้ไฟฟ้า

ผลกระทบจากเชื้อโรคโควิด 19 มีผลต่อภาคธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

การระบาดของเชื้อโรคโควิด 19  ได้กระจายไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั่วโลก  ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆของโลกเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิตาลี สเปน ซึ่งประเทศเหล่าล้วนแต่เป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจโลก  การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ส่งผลให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจโลกต้องหยุดชะงัก ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะทำให้การบริโภคภาคเอกชนลดตัวลงไม่มากนัก เนื่องจากคาดว่าปริมาณการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศจะปรับตัวลดลงในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ โดยมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่ลดลงจะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ชะลอการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ออกไป ขณะที่ประชาชนในประเทศมีการหลีกเลี่ยงการเดินทาง การกักตัวของผู้คนภายในประเทศ  รวมถึงมาตรการควบคุมการระบาดจากนโยบายของภาครัฐ โดยมีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้าเป็นการชั่วคราวไปก่อน จึงทำให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าถึงสินค้าได้ยากขึ้น เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายหรือร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายต้องระงับให้การบริการ โดยเฉพาะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางขายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก  หรือแม้กระทั่งร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย  ก็มักจะมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทำให้รายได้และกำไรของธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจึงหาวิธีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเข้ามาทดแทนรายได้และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น แต่มักจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นไปตามมาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการต่อสู้ของคู่แข่งได้พากันจัดโปรโมชั่นต่างๆ ไม่จะเป็นการลดราคาของสินค้า มีของแถมให้ลูกค้า เพื่อดึงดูดใจความต้องการของลูกค้า จึงอาจบรรเทาผลกระทบไปได้บ้างเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่าปี2564 จะมีการปรับตัวของธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น รวมไปถึงปัจจัยจากโครงการของภาครัฐด้านต่างๆที่เข้ามาช่วยหนุนให้ประชาชนทั่วประเทศไทยได้มีงานทำและสามารถมีรายได้เพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปได้ แต่ถ้าผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวธุรกิจประเภทนี้ให้รอบคอบทุกด้านเสียก่อน เพราะจะทำให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีความรู้และสามารถทำธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กำไรและทำให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกับประสบความสำเร็จต่อไป

Credit  ภาพ  by https://brandinside.asia/hom
https://marketeeronline.co/archives/110835
https://www.prachachat.net/marketing/