นายหน้า อสังหาริมทรัพย์ อาชีพมั่นคง รายได้งาม

 

นายหน้า อสังหาริมทรัพย์ อาชีพมั่นคง รายได้งาม   เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขาย การปล่อยเช่าที่ดิน บ้าน คอนโด รวมถึงขั้นตอนการเจรจาซื้อขาย การทำสัญญาเช่า ซึ่งถือว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบอยู่มากสำหรับคนทั่วไป  หากเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้หรือประสบการณ์โดยเฉพาะอาจเกิดการตัดสินใจผิดพลาดหรือเสียเปรียบหรือมีปัญหาภายหลังได้
ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดอาชีพหนึ่งที่เข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือผู้เช่ากับผู้ให้เช่า เรากำลังพูดถึงอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเอง ว่าแต่อาชีพนี้หมายถึงอะไร มีข้อดีของการทำอาชีพนี้อย่างไร เราไปติดตามกันได้เลย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ตัวแทนของผู้ขายหรือผู้ซื้อในการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือเราเรียกอีกอย่างว่า โบรกเกอร์ โดยมีหน้าที่ในการช่วยเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้ได้ข้อตกลงที่พึงพอใจระหว่างกัน สำหรับหน้าที่ของการเป็นนายหน้าฝั่งผู้ขาย จะทำหน้าที่หาตลาดช่วยลงประกาศขาย หรือปล่อยเช่าตามช่องทางต่าง ๆ การนัดหมายลูกค้า ผู้สนใจพาชมสถานที่โดยได้ค่าตอบแทนต่อเมื่อมีการปิดการขายหรือเซ็นต์สัญญาเช่าสำเร็จ  ส่วนในฝั่งผู้สนใจเช่าที่ติดต่อผ่านนายหน้า ทางนายหน้าจะเสนอราคาอสังหาในฐานข้อมูลหรือติดต่อเสนอขอซื้อกับเจ้าของทรัพย์ต่อไป

ข้อดีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1.ช่วยลดปัญหาระหว่างผู้เช่า ผู้ซื้อและเจ้าของห้อง

นายหน้ามีหน้าที่เป็นผู้เจรจาตัวกลาง คล้ายกับกันชนระหว่างคู่สัญญา คอยเจรจาต่อรองแทนผู้ว่าจ้าง และพาลูกค้าผู้สนใจเยี่ยมชมคอนโดพร้อมคอยตอบข้อสงสัยและข้อเรียกร้องต่างๆ กับลูกค้าแทนผู้ว่าจ้างทุกขั้นตอน

2.ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา

นายหน้าจะทำหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างแทนผู้ขาย  ประกาศขายปล่อยเช่ารวมถึงการตอบรับและพาลูกค้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์ไหนน่าจะช่วยประสานงานธุรกรรมต่างๆแทนเรา ทั้งนี้ผู้ขายหรือเจ้าของสามารถมอบหมายด้วยการมอบอำนาจให้นายหน้าทำหน้าที่แทนได้

3.ช่วยลดความเสี่ยงในขั้นตอนธุรกรรมต่าง ๆ

ในการซื้อขายหรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการทำข้อตกลงในเงื่อนไขสัญญาต่างๆรวมถึงค่าธรรมเนียมค่าภาษีส่วนที่เป็นนายหน้าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถแนะนำลูกค้าในการลดความเสี่ยงและขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้

4.ช่วยเป็นที่ปรึกษาได้ดี

นายน่าจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการซื้อขายหรือปล่อยเช่าทั้งให้ข้อมูลและแนะนำที่จำเป็นและมีประโยชน์ช่วยแนะนำราคาตลาดหรือการตั้งราคาขายที่เหมาะสมโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่าอาชีพนายหน้าอสังหาทรัพย์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหรือปล่อยเช่าอสังหาให้กับเจ้าของหรือผู้ซื้อผู้เช่าได้อย่างมากแต่เพราะนายหน้าแต่ละประเภทจะมีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันผู้ที่สนใจอาชีพนายหน้าจึงควรทราบเพื่อที่จะได้เข้าใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

 

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com