ธุรกิจพระเครื่องปี64

การสะสมพระเครื่องทำให้เกิดธุรกิจให้เช่าหาพระเครื่องและพระบูชาอย่างกว้างขวาง ยังเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายธุรกิจ  ความนิยมและความซบเซาของพระเครื่องนั้นมักจะผูกติดหรือไปในทิศทางเดียวกันกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  วงการพระเครื่องยังคงมีแนวโน้มคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากราคาพระเครื่องเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพระกรุและพระเครื่องยอดนิยมต่างๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคล บวกกับการประกวดพระเครื่องที่จัดขึ้นกันทุกๆสัปดาห์ ธุรกิจพระเครื่องจึงเริ่มมีผู้คนอยากจะเช่าหามากขึ้น  ผู้ประกอบธุรกิจพระเครื่องจึงได้พากันขยายธุรกิจ เพิ่มมากขึ้น โดยการเปิดร้านรับเช่าหาพระเครื่องในหลายพื้นที่ และยังได้ปัจจัยหนุนจากนักลงทุนชาวต่างประเทศที่หันมาศึกษาข้อมูลรวมไปถึงเช่าหาพระเครื่องจากประเทศไทย เพื่อนำไปให้เช่าต่อทำกำไรแก่กลุ่มคนที่สนใจเช่าหาพระเครื่องในต่างประเทศ หรือเช่าหาไปเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ จนทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจพระเครื่องและยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดเม็ดเงินเดินสะพัดหมุนเวียนในวงการพระเครื่องขยายวงกว้างยิ่งขึ้น  ณ ปัจจุบันวงการพระเครื่องในปี 2564 ราคาพระเครื่องมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระหลักที่ได้รับความนิยมมีการปรับราคาขึ้นและมีความต้องการของนักสะสมทั้งในประเทศและนักสะสมจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนผู้ค้าพระเครื่องไม่สามารถหาพระเครื่องมาให้ลูกค้าตามความต้องการได้  ด้วยสาเหตุที่พระเครื่องสายหลักยอดนิยมหายาก อีกทั้งยังมีราคาค่อนข้างแพงมาก  จึงทำให้บรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระเครื่องหันไปเช่าหาพระเครื่องที่สามารถเช่าหาได้ไม่แพงจนเกินไป เช่น พระเครื่องของเกจิอาจารย์ดังๆ ที่ได้สร้างออกมาแล้วเกิดความอัศจรรย์เรื่องของพุทธคุณ เช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน  รวมทั้งพระเครื่องเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ  เป็นต้น กำลังเป็นต้องการในบรรดานักสะสมพระเครื่อง พระเครื่องเหล่านี้จึงปรับตัวสูงขึ้น  ธุรกิจพระเครื่องและธุรกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในปี 2564  จากมุมมองของผู้ทำธุรกิจพระเครื่องคาดการณ์ว่าจะยังมีโอกาสการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไปได้อีกด้วย

ธุรกิจพระเครื่อง

การรอเวลาสร้างมูลค่าพระเครื่องหายาก ปรับราคาสูงขึ้น

ราคาพระเครื่องในปัจจุบัน มีการปรับราคาลงมากตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2563-2564 นอกจากพระเครื่องกลุ่มพระเครื่องสายหลักและพระเครื่องชุดพระเบญจภาคี รวมไปถึงพระเครื่องของหลวงปู่ หลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมรองลงมา ที่มีราคาการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามกระแสของวงการพระเครื่องยอดนิยม การปรับลดราคาของราคาพระเครื่อง จึงเป็นปัจจัยส่งผลที่ดีต่อนักสะสมพระเครื่องที่พอจะมีเงินสามารถเช่าหาเก็บพระหลักและพระสวยกับตัวเองไว้ แล้วรอเวลาให้เศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น ก็จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  ส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อราคาพระหลักและพระสวยมีทิศทางขยับราคาสูงไปเรื่อยๆ รวมไปถึงชาวต่างประเทศได้พากันเข้ามาเช่าหาพระเครื่องชุดเบญจภาคี พระเครื่องสายหลักที่ได้รับความนิยม และพระเครื่องของเกจิอาจารย์ดังๆ  สำหรับพระเครื่องสายใหม่ๆ ราคายังไม่แพงมากนักเหมือนกับราคาที่เช่าหามาจากวัด ยกเว้นพระเครื่องที่กำลังเป็นกระแสที่นิยม  อีกอย่างศูนย์พระเครื่องที่รับจองพระเครื่องมีการเก็บหรือกักตุนพระเครื่องไว้ก่อน โดยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีต้องการและการเช่าหาจากนักนิยมสะสมพระเครื่อง จะทำให้ราคาพระเครื่องรุ่นใหม่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่มีกระแสความนิยม

ธุรกิจพระเครื่อง

ธุรกิจพระเครื่องเพิ่มมูลค่าทั้งในและนอกประเทศ

ปัจจุบันธุรกิจพระเครื่องเป็นที่รู้จักมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรา เช่น มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เป็นต้น จึงทำให้มีชาวต่างชาติได้พากันเข้ายังประเทศไทยมากมาย มีเม็ดเงินจากการเช่าหาพระเครื่องในแต่ละปีเป็นจำนวนหลายล้านบาท  รวมไปถึงสามารถสร้างกำไรเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจอิ่นๆอีกหลายด้าน เช่น ธุรกิจแผงพระ ธุรกิจการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ  ธุรกิจด้านการโฆษณาเกี่ยวกับหนังสือพระ เป็นต้น  จากสถิติแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะมีเม็ดหมุนเวียนเข้าออกในวงการพระเครื่องรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นหลายล้านบาทเลยที่เดียว  ธุรกิจพระเครื่องจะสามารถทำกำไรสร้างเงินให้เข้ามาในประเทศเป็นอย่างดี

ธุรกิจพระเครื่อง

ปัจจัยหลักสร้างเม็ดเงินให้แก่ธุรกิจพระเครื่อง

ปัจจัยหลักในการสร้างเม็ดของธุรกิจพระเครื่อง คือ การสร้างพระเครื่อง  การหล่อพระ ที่มีเงินลงทุนในการสร้างไม่เหมือนกัน  เช่น การสร้างขนาดขององค์พระ  การจัดงานพีธีพุทธาภิเษก การประชาสัมพันธ์ การหล่อหรือสร้างพระเครื่องในแต่รุ่นซึ่งมีความพิเศษแตกต่างกันไป เนื้อของพระเครื่องก็ไม่เหมือนกัน  บล็อกพิมพ์ของพระเครื่องก็สร้างไว้ให้ไม่เหมือนกัน เพื่อความพิเศษในแต่ละรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อชนิดต่างๆ  ส่วนการจัดงานพิธีพุทธาพิเษก ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นพิธีเล็กหรือพิธีใหญ่ ต้องนิมนต์พระเกจิอาจารย์สายที่มีชื่อเสียงเพื่อทำพิธีนั่งปรกบนธรรมมาสที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ทิศ และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายรูป  พระที่นิมนต์มาเจริญพุทธมงคลคาถา ได้มีการใส่ซองถวายปัจจัยให้แก่พระทุกรูปซึ่งมีจำนวนเงินแตกต่างกันออกไป  รวมไปถึงการเชิญพราหมณ์มาทำพิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์เอาฤกษ์งามยามดี  การซื้อสิ่งของต่างๆ มาประกอบกับงานพิธีพุทธาพิเษก ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดงานเกี่ยวกับพุทธาพิเษกพระเครื่องมักจะนิมนต์พระมาทำพิธีไม่มากนัก เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆด้วย  ค่าประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย เพื่อจะเชิญชวนให้ผู้คนได้รู้จักเกี่ยวกับการสร้างพระเครื่องในรุ่นนั้นๆเป็นที่รู้จัก และทำให้เกิดความต้องการที่เช่าหาพระเครื่องไปเก็บสะสมไว้ อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างเม็ดเงินให้กับพระเครื่องนั่นก็คือ ธุรกิจแผงพระ ไม่ว่าจะอยู่บนห้างดัง หรือตามแผงพระทั่วประเทศ ยังเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจทำกรอบพระให้มีรายได้  รวมไปถึงหนังสือพระเครื่องที่จัดวางจำหน่ายออกมาเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ สามารถสร้างเม็ดเงินได้หลายล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจพระเครื่องนั้น ควรจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้ให้มากๆเสียก่อน ควรศึกษาความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการพระเครื่องรุ่นไหน ราคาเท่าไร ใช้ความจำในการดูตำหนิของพระเครื่องรุ่นนั้นๆให้แน่นอน  รู้จักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดให้ดี  คอยติดตามกระแสของพระเครื่องที่กำลังได้รับนิยม สามารถมองการณ์ไกล มีความซื่อสัตย์และรับประกันคุณภาพพระเครื่องให้ลูกค้าที่เช่าหาไปแล้ว  สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักการณ์และจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจพระเครื่อง เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จและทำให้ธุรกิจพระเครื่องเติบโตต่อไปภายภาคหน้าเป็นอย่างดี

ติดตามบทความอื่นๆได้ที่ archeep108.com

Credit ภาพ by https://www.tcijthai.com/ne
https://www.thairath.co.th/sc
https://www.facebook.com/pantipplaza