อาชีพอิสระ อย่างการเป็นติวเตอร์นั้นได้รับความสนใจมาหลายปีแล้ว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีโรงเรียนติวเตอร์อยู่มากมาย แต่นักเรียนหรือแม้แต่ผู้ปกครองหลายคนก็อยากให้ลูกได้เรียนตัวต่อตัวกับผู้มีความความรู้ด้านต่างๆกันมากกว่า เนื่องจากการเรียนยิ่งคนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเรียนได้ทั่วถึงมากขึ้น  และไม่ว่าจะเรียนระดับไหนบรรดานักเรียนก็ต้องการติวเตอร์มาสอนเพิ่มข้อมูลความรู้ให้แน่นขึ้นทั้งนั้น เพื่อจะนำไปปรับใช้กับการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ  อาชีพการเป็นติวเตอร์นั้นจะสอนในเฉพาะวิชาที่ตนถนัดเท่านั้น หรือค่อยแนะนำบรรดานักเรียนที่เข้ามาอบรมในหลากหลายวิชา เพื่อกระจายความรู้ให้เข้าถึงแก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านที่นักเรียนสนใจเรียนเป็นรายวิชา  ปัจจุบันผู้คนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพมักจะเข้ามาทำงานในอาชีพติวเตอร์กันมากขึ้น ซึ่งจะแบ่งเวลาจากการทำงานประจำของตัวเองแล้ว ยังหันมาเป็นติวเตอร์คอยสอนแบบวิชาที่ตนถนัดไปพร้อมกันด้วย เช่น อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา แพทย์  เป็นต้น มาคอยสอนรุ่นน้องหรือไปสอนตามสถานที่ต่างๆโดยทางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆได้กำหนดตารางเวลาการสอนไว้ให้ ถือได้ว่าเป็นอาชีพอิสระและอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกทางด้วย

อาชีพติวเตอร์

 อาชีพติวเตอร์ใส่ใจค้นหาข้อมูล

การประกอบอาชีพติวเตอร์นั้นต้องมั่นทบทวนแบบการสอนเต็มตัวหาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อจะได้ถ่ายทอดให้แก่บรรดานักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้ามาอบรมในคอร์สนั้นๆให้ได้รับความรู้เข้าใจได้เป็นอย่างดี ต้องมั่นคุยสอบถามนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ มีเทคนิคการสอนไม่น่าเบื่อ โดยการสอนของติวเตอร์สามารถสร้างความสนใจให้เกิดแก่บรรดานักเรียนและนักศึกษามากที่สุด ติวเตอร์บางท่านได้นำสื่อด้านการเรียนการสอนมาปรับใช้ เช่น การร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ ในคอร์สการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือนำเกม เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้สนุก รู้สึกอยากเรียนมากยิ่งขึ้น  การสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเรียนการสอนให้แก่ผู้ฟัง  รู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็นติวเตอร์ ไม่เล่นเกินไป สอดใส่ความรู้ในระหว่างการเล่น

อาชีพติวเตอร์

รายได้ของอาชีพติวเตอร์มาจากไหนบ้าง

รายได้หลักของอาชีพติวเตอร์ได้มาจากการคิดราคาค่าสอนซึ่งจะอยู่กับความยากง่ายของวิชาที่ได้สอน  ระดับชั้นของนักเรียน  จำนวนของผู้เข้ามาเรียน ส่วนมากจะคิดเป็นคอร์สของการสอน เช่น  มีคอร์สการสอนอยู่  1 เดือนก็คิดเป็นรายหัว เช่น มีผู้เข้ามาเรียน 10  คน ก็คิดหัวละ   800  บาท จนจบคอร์สการสอนภายใน 1 เดือน  แล้วแต่ระดับชั้นของการสอนว่ามีความยากง่ายแตกต่างกัน  บางสถาบันของโรงเรียนกวดวิชาอาจคิดเป็นรายชั่วโมงก็มี  ซึ่งทางด้านติวเตอร์เองก็จะมีรายได้จากการที่ได้รับค่าจ้างจากโรงเรียนกวดวิชาหรือตามสถาบันที่ตนได้ไปสอน ขึ้นอยู่ว่าจะตกลงกับโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันนั้นอย่างไร

ติวเตอร์สามารถสอนที่ไหนได้

การสอนของติวเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น  2 ทาง คือ รับสอนแบบตัวต่อตัว และรับสอนตามสถาบันกวดวิชาต่างๆถ้าผู้ปกครองและตัวนักเรียนได้ตกลงว่าจ้างให้ติวเตอร์ไปสอนที่บ้านก็ทำได้ หรือผู้ปกครองจะส่งลูกหลานไปเรียนตามสถาบันกวดวิชาก็ได้ หรือรับสอนแบบช่องทางออนไลน์  ติวเตอร์นั้นมีความพร้อมอยู่แล้วที่จะนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อที่จะได้นำความรู้จากติวเตอร์ไปสอบหรือเรียนต่อได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพติวเตอร์

คุณสมบัติของการเป็นติวเตอร์

 • ต้องมีใจรักในการสอน มีเวลาให้แก่นักเรียน เพราะถ้าคุณจะประกอบอาชีพติวเตอร์แล้ว ก็จะถูกคาดหวังจากบรรดานักเรียนที่เข้ามาเรียนกับตัวของติวเตอรืเองพอสมควร
 • รู้จักความถนัดเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองสอนได้ดี เมื่อตัวติวเตอร์มีความรู้ความชำนาญในวิชาที่สอนมากเท่าไร ก็จะทำให้บรรดานักเรียนหรือนักศึกษาสามารถถามในสิ่งที่ตนไม่รู้และทำความเข้าใจให้เกิดความกระจ่างมากเท่านั้น ถือว่าเป็นจุดขายให้แก่ตัวติวเตอร์เองอีกด้วย
 • ควรมีความเข้าใจในตัวนักเรียนและนักศึกษาว่ามีความต้องการจะเรียนด้านไหนมากที่สุด เพื่อจะทำให้ติวเตอร์เองจะสามารถเจาะจงการสอนให้ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
 • ติวเตอร์ต้องมีสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าติวเตอร์จะสอนในระดับชั้นใดก็ตาม การสอนที่มีสไตล์จะเป็นภาพจำให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้จดจำ  เช่น ถ้าสอนระดับเด็กก็ควรมีเกมในรูปแบบที่เข้าถึงและสอดคล้องกับวิชาที่ติวเตอร์สอนอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อในการเรียน
 • สอนให้ตรงกับเนื้อหาที่นักเรียนหรือนักศึกษากำลังเรียนอยู่หรือกำลังจะนำไปสอบเพื่อเข้าเรียนตามสถาบันต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ เข้าถึงเนื้อหามากยิ่งขึ้น
 • ติวเตอร์ควรใจเย็น มีไหวพริบในการตอบและถามให้ความรู้อย่างมีชั้นเชิง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพติวเตอร์ ควรมีความรู้ในวิชานั้นๆเสียก่อน แล้วจึงค่อยนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา  ควรสอนแบบสนุกสนานไม่เครียดเกินไป  ใส่ใจต่อตัวนักเรียน เข้าถึงความต้องการของนักเรียนว่าอยากเรียนต่อยังสาขาอะไร แล้วนำความรู้ไปปรับใช้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ  อาชีพติวเตอร์เป็นอาชีพที่หลายคนสนใจอยากจะทำ เพราะถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติสร้างรายได้ดี

Credit ภาพ by  https://today.line.me/th/v2/arti 
        https://thaipublica.org/
        https://campus.campus-star.com/