เริ่มต้น อาชีพ โปรแกรมเมอร์ กับอนาคต ที่รุ่งโรจน์

 

เริ่มต้น อาชีพ โปรแกรมเมอร์ กับอนาคต ที่รุ่งโรจน์   ในโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวล้ำสมัย วิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนยุคนี้เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำงานที่ต่างต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน รวมถึงการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีโปรแกรมรองรับเข้ามามีบทบาทแทบทั้งนั้น ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานนี้ เรากำลังพูดถึง โปรแกรมเมอร์
โปรแกรมเมอร์ หมายถึง คนที่ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ในการออกคำสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงมีหน้าที่วางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ต้องสามารถออกแบบได้ทั้งเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงนำรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน จากนักวิเคราะห์ระบบมาทำแผนภูมิ พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงาอย่างละเอียดเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงนำข้อมูลสำหรับใช้ออกแบบโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์มาเขียนเป็นโปรแกรมด้วยภาษาที่แตกต่างกัน อาทิเช่น  JAVA, JAVAScript, PHP, IOS/Swift, C#, SQL เป็นต้น
โปรแกรมเมอร์ ยังต้องรับข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพื่อเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้ และรับผิดชอบเรื่องการออกแบบ และพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ Applications และ Codings โปรแกรมต่าง ๆ รูปแบบการทำงานจะค่อนข้างละเอียดเนื่องจากต้องวิเคราะห์ระบบ มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี

หลักการสำคัญในการเป็นโปรแกรมเมอร่

ต้องรักการเขียนโปรแกรม ทีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีสมาธิ ไม่ขี้เบื่อ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเพื่อตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมถึง
มีความขยัน มีความอดทนเพราะระหว่างการทำงานต้องเจอกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ดีคือระหว่างการเป็นนักศึกษาสามารถฝึกงานสาย IT ในองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้าน IT จากมืออาชีพได้อย่างดี

ทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดหากอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดี

ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การบริหารจัดการเวลา และ การปรับตัว หากอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีมีคุณภาพต้องมีทักษะเหล่านี้อย่างครบถ้วน ซึ่งทักษะบางอย่างเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ หากมีความตั้งใจในการพัฒนารับรองได้ว่า อาชีพโปรแกรมเมอร์ไม่ไกลเกินเอื้อม
และอาชีพโปรแกรมเมอร์นี้ ต้องขอบอกว่าเป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงาน ธุรกิจกับไอที ดิจิทัลเป็นอย่างสูง แต่กลับพบว่าปัจจุบันอาชีพนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลก้าวล้ำสมัยเช่นนี้ เพราะคนจบสายนี้ส่วนใหญ่ผันตัวเองมาเป็น IT Support  และที่สำคัญอาชีพโปรแกรมเมอร์นี้มีฐานเงินเดือนที่สูงอย่าบอกใครเลย ทั้ง สายงานอุตสาหกรรม เงินเดือนประมาณ 25,000-50,000 บาท และ สายงานไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เงินเดือนประมาณ 18,000-45,000 บาท  นับได้ว่าเป็นเงินเดือนที่สูงมากเลยสำหรับเด็กจบใหม่ และในอนาคตหากคุณทำงานได้อย่างมืออาชีพมีโอกาสพัฒนาเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพและสามารถเพิ่มเงินเดือนได้สูงถึงหลักแสนบาทได้สบาย
อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com