7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด

 

7 แฟรนไชส์ สถาบัน กวดวิชา ธุรกิจ ที่เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดด   การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณ มีปัญญา มีความงดงามทางจิตใจ การศึกษายังสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้เองทำให้พ่อแม่ทุกคนทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาให้กับลูกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนในที่โรงเรียนหรือการเรียนนอกห้องเรียนซึ่งหมายถึงการเรียนพิเศษ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสถาบันกวดวิชา  ทำให้ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีการเติบโตสูงและแพร่หลายไปทั่วโลก
ดังนั้นหากใครอยากเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับสถาบันกวดวิชา มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ หรือทำเป็นธุรกิจเสริม วันนี้เราได้รวบรวมสถาบันกวดวิชามาฝาก เผื่อเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทุกคนได้เริ่มต้นธุรกิจสถาบันกวดวิชา

คุมอง Kumon

กูมองเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ โดยในประเทศไทยคุมองได้เปิดสอนวิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ โดยคุมองมีระบบการเรียน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60 ปี  ปัจจุบันมีคุมองแพร่หลายอยู่กว่า 49 ประเทศ ระบบการเรียนคุมองจะมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้แสดง ออกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียนโดยมีลักษณะการเรียนและเฉพาะตัว  นักเรียน แต่ละคนจะได้เรียนในระดับที่พอเหมาะกับความสามารถของตัวเอง  การลงทุนแฟรนไชส์เปิดคุมองมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท ผู้ลงทุนต้องเป็นสุภาพสตรีอายุ 27 ถึง 45 ปีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีรักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของบริษัท คุมองไทยแลนด์ จำกัด

แฮ็พพิแมธ Happy Math

Happy Math เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณ และ การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา   โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่างนักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท Happy match  ช่วยหาแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาวิธีการเรียนของ Happy Math จะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ มีตั้งแต่คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียนได้อย่างราบรื่น การลงทุนค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ 70,000 บาทค่า Royalty Fee 20%  ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน 1 เดือน

S.A.M. สิงคโปร์แมทส์ S.A.M. Singapore Maths.

แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ โดยการสอนวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นลักษณะการคิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก สถาบันได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ในปี 2013-2014  หลักสูตรสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับระดับอนุบาลและประถม โรงเรียนจะให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ จุดเด่นของที่นี่คือหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกสำหรับผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพราะเราเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบรู้จักการแก้ไขปัญหาโจทย์พร้อมสอนเทคนิคการแก้ไขปัญหาให้ด้วยการลงทุนค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาทค่า Royalty Fee 20 เปอร์เซ็นต์ถึง 28 เปอร์เซ็นต์

สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์ High-Speed Maths Center

เป็นสถาบันกวดวิชาที่เปิดสอนทุกระดับตั้งแต่ประถมปลาย มัธยมต้นและมัธยมปลายโดยมีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษโดยจะเน้นพื้นฐานและเทคนิคลัดให้มากที่สุด  Hi Speed Math Center เป็นสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทยเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบเพิ่มเกรด ในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย   การลงทุนค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ 106,000 บาทค่า Royalty Fee 17 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายต่อปี

เอ็มยูติวเตอร์ MU TUTOR โดยทีมงานพี่ ม.หิดลติวเตอร์

โรงเรียนกวดวิชา Mu Tutor โดยทีมงานที่มหิดลติวเตอร์ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในด้านคุณภาพการติวสอบเข้า สอบโควต้า นักเรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนเป็นอย่างมาก  เพราะที่นี่สอนสนุก สอนสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการเรียน การลงทุนค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ 149,000 บาทระยะเวลาสัญญา 6-10 ปีเก็บค่า Royalty Fee 15 เปอร์เซ็นต์จากยอดขายต่อเดือน

คิงคลาส อะคาเดมี่ KingClass Academy

เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้  โดยหลักสูตรที่สอนได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  คิงคลาสเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครองและนักเรียนจากต่างประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสถาบันมีนักเรียนเกาหลีใต้ได้เข้าเรียนหลักสูตรต่างๆประสบความสำเร็จในการเรียนมาเป็นจำนวนมาก  การลงทุนแฟรนไชส์อยู่ที่ 300,000 บาท ค่าแรกเข้า 10,000 บาท  ค่า Royalty Fee 25% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี

นาด้า NADA New Arithmetic Development Academy

สถาบันจัดสอนมุ่งเน้นการพัฒนาสมองการคิดเลขเร็วเหมือนหลักสูตรจินตคณิตทั่วไป เป็นหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ประสบการณ์ของทีมงานในการเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ จด วันเดือนปี เป็นเกณฑ์การสอน เพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกเครียดนักเรียนจะได้พัฒนาสมองคิดเลขเร็วได้ไหมหลักสูตรจินตคณิตทั่วไปค่าลงทุนแฟรนไชส์อยู่ที่ 50,000-100,000 บาท
นี่เป็นเพียง 7 แฟรนไชส์สถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากบรรดาผู้ปกครองที่พร้อมส่งให้ลูกหลานได้เข้าเรียนกับสถาบันกวดวิชา เพราะความรู้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็ก ๆ ในการพัฒนาชีวิตให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงวันหยุด เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการไปสถาบันกวดวิชา ไปเรียนหนังสือ เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อไป

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมที่ http://www.archeep108.com