นักออกแบบ เสื้อผ้า Fashion Designer

 

นักออกแบบ เสื้อผ้า Fashion Designer    ด้วยยุคสมัยปัจจุบันชอบการแต่งตัวมาอย่างยาวนาน ทำให้เกิดอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าถือเป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดังนั้นคนที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีฝีมือหรือทักษะระดับแนวหน้าเพื่อนำเสนอเสื้อผ้าที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามทันสมัยสู่สายตาคนทั่วโลก และอาชีพนี้หากพัฒนาฝีมืออย่างดีสามารถเป็นผู้นำแฟชั่นได้สบาย

ลักษณะของงานที่ทำของนักออกแบบเสื้อผ้า

เป็นลักษณะงานของความคิดสร้างสรรค์  การมีไอเดียใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีฝีมือและทักษะ ความรู้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจะดีที่สุด โดยการทำงานต้องรวบรวมความคิด ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน พัฒนา เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน และต้นทุนการผลิต จากนั้นร่างแบบคร่าว ๆ โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิดดังกล่าวให้ได้ตามต้องการ นำภาพที่ร่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแบบ และหาแนวทางการผลิต การใช้วัตถุดิบ และประเมินราคา จากนั้นตัดเย็บ ลงสีตามจริง ส่งแบบหรือชุดที่ตัดมาให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า พิจารณาทดลองใส่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบทำงานประสานกับช่งตัดเย็บ ช่างปักให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

**มีความคิดสร้างสรรค์ มีความชอบและรักงานด้านการออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์ ความสวยงาม
**มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกต กล้าคิดกล้านำเสนอความคิด
**มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิด แนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ

รายได้จากอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

การเริ่มทำงานกับบริษัทผลิตและออกแบบเสื้อผ้าอาจได้รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ เดือนละประมาณ 8,000-10,000 บาท ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจะได้รับเงินเดือนที่ 9,000 -10,000 บาท ทั้งนี้อาจขึ้นกับประสบการณ์ทักษะพิเศษต่าง ๆ ที่มี

การพัฒนาอาชีพ

การที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพได้นั้น ยังต้องอาศัยโอกาส เวลา ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยว รวมถึงนักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ ควรมีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงการศึกษาหาความรู้ ติดตามข่าวสารวงการแฟชั่นใหม่ ๆ บนโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Trend แฟชั่นไปถึงไหนแล้ว ศึกษาด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตเสื้อผ้าที่ทันสมัย มีคุณภาพ ใช้งานได้นาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ
อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า เป็นอาชีพที่สร้างความสุข ความสวยงามให้กับวงการแฟชั่น และหนุ่ม ๆ สาว ๆ ได้อย่างงดงาม ทั้งนี้อาชีพนี้ยังต้องเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะพิเศษด้านการตัดเย็บ การออกแบบ ประสบการณ์ที่เก็บสะสม สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นมืออาชีพได้  และหากมีความสามารถถึงขั้นมืออาชีพอาจปลีกตัวออกมาสร้างแบรนด์ของตัวเอง ทำเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างสวยงาม

 

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com