Chef เชฟ อาชีพในฝัน ของคนรัก การทำอาหาร

 

Chef เชฟ อาชีพในฝัน ของคนรัก การทำอาหาร   สำหรับคนที่รักการทำอาหารเป็นพิเศษ รู้หรือไม่ว่าสามารถหันมาประกอบอาชีพทำอาหารได้อย่างสบาย ใช่แล้วเรากำลังพูดถึง อาชีพเชฟ Chef  แล้วถ้าสนใจอยากจะประกอบเป็นอาชีพหลักแล้ว เราควรเข้าใจกับคำว่า Chef คืออะไร มีกี่ตำแหน่ง มีหน้าที่ลักษณะงานอย่างไร ข้อดี เงินเดือนเท่าไร ซึ่งหากได้อ่านบทความนี้แล้วจะต้องร้อง ว้าว กันเลยว่าอาชีพนี้สามารถทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้เลย

 

เชฟ คือ เธอคือผู้ที่คอยบริการจัดการงานในห้องครัว คิดค้นและออกแบบสร้างสรรค์สูตรอาหารใหม่ๆรวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่จะต้องนำมาปรุง ทำการคิดคำนวณต้นทุนกำไรและออกแบบตกแต่งทางตลอดจนการวางแผนและกระจายงานให้กับสมาชิกคนอื่นๆในทีมคือ
รายละเอียดงานก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของสถานที่ทำงาน ทำที่โรงแรม ภัตตาคาร อาจแบ่งเป็นห้องครัวเย็น ห้องครัวร้อน ตามลักษณะอาหารที่รับผิดชอบได้ด้วย
มีลักษณะงาน คือ รูปแบบการทำงานของเชฟจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ทำงานหาทำงานใน event โรงแรมจะมีการกำหนดการ และ แผนการทำงานที่แน่นอนกว่า เพราะมีการวางแผนว่าจะใช้เมนูอะไร จำนวนคนเท่าไหร่ เวลาช่วงไหน ซึ่งต่างจากร้านอาหารที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าลูกค้าจะสั่งเมนูอะไร ก็จะมีความท้าทายที่ต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ

ในส่วนของขั้นตอนการทำงาน

1.เชพที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน จะมีเนื้องานที่ต้องคิดเมนู จัดการวัตถุดิบ บริหารทีมครัว โดยจะเริ่มงานด้วยการประชุมและคำนวณงบประมาณ เพื่อการทำงานในแต่ละวันไว้ล่วงหน้า
2.การเช็คสต๊อกรวบรวมจัดส่งวัตถุดิบตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
3.การทำความสะอาดในครัวให้เรียบร้อย ประกอบอาหารที่วางแผนสร้าง Order ลูกค้า หรือดูแลลูกทีมให้ทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
4.ตรวจเช็คคุณภาพการปรุงอาหารให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีเปลี่ยน
5.ใช้ไหวพริบคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
6.จัดการทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยเก็บครัวก่อนเลิกงาน และวางแผนการทำงานครั้งต่อไป

ความก้าวหน้าในอาชีพเชฟ

ต้องทราบก่อนว่าตำแหน่ง และ ลำดับขั้นการทำงานของอาชีพเชฟ ถ้าไม่มีใบรับรองการเป็นอาชีพมาก่อนก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรก ทำงานโดยอาศัยประสบการณ์และความเชื่อของเสียงที่ระดับสูงกว่าในการเลื่อนตำแหน่งสำหรับตำแหน่งของเชฟแบ่งออกเป็น

Commis Chef

ตำแหน่งแรกสุดของอาชีพเชฟ มีหน้าที่ช่วยงานต่างๆ  เตรียมของหยิบจับอุปกรณ์ เตรียมวัตถุดิบง่าย ๆ ใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมซึ่งยังไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญอะไรเป็นพิเศษ แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของอาชีพที่ยังไม่มีประสบการณ์ลักษณะงาน จะเน้นการเตรียมของทำความสะอาดมากกว่า

Demi Chef

ลักษณะการทำงานของตำแหน่งนี้ ได้เริ่มหน้าเตาลงบ้าง หรือ อาจอยู่ครัวเย็น ในแต่ละแผนกอาจจะช่วยกันทำงานหลายคน

Chef de Partie

ในตำแหน่งนี้จะต้องมีความสามารถในการทำงานหลายรายอยู่ได้ทั้งครัวเย็นและครัวร้อน รับคำสั่งหัวหน้างานมาแจกแจงให้พนักงานคนอื่นสามารถทำงานได้

Chef de cuisine

จะเป็นตำแหน่งที่มีในห้องอาหาร หรือภัตตาคารใหญ่ ๆ ที่ต้องการคนดูแลรับผิดชอบแผนกย่อยลงไป เช่น แผนกเตรียมผัก เตรียมย่าง แผนกอบขนม

Head Chef หรือ Executive Chef

หัวหน้าเชพตำแหน่งนี้จะมีในร้านหรือโรงแรมขนาดใหญ่ หน้าที่หลักคือควบคุมดูแลความเรียบร้อยไปจนถึงการออกอาหารการทำงานของทุกคนในครัว แล้วยังต้องเป็นผู้บริหารจัดการในระบบครัวด้วย สามารถใช้โปรแกรมทำรายงานได้คิดคำนวณเป็น คิดเมนูอาหารใหม่ ๆ ได้ เรียกว่าสามารถทำงานได้เกือยรอยด้านเลย

Chef Copperplate

มีหน้าที่ดูแลโรงแรมหรือร้านอาหารที่มีหลายสาขา บางร้านมีสาขาอยู่ทั่วโลกก็ต้องดูแลรักษามาตรฐานของรสชาติและรูปแบบของร้านให้ได้มาตรฐานเดียวกันหมดทุกสาขา

เงินเดือน

รายได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์กรและสถานประกอบอาหารที่ส่วนมากตามโรงแรมใหญ่ ๆ จะมีค่า service charge แยกให้ต่างหากจากเงินเดือน
**Commis Chef 9000 ถึง 15,000 บาท
**Demi Chef  13000 บาท ถึง 17,000 บาท
**Chef de Partie 15000 บาทถึง 20,000 บาท
**Sous Chef 20,000 บาท ถึง 40,000 บาท
**Executive Chef 40,000 บาท ถึง 100,000 บาท

ข้อดีของอาชีพเชฟ

**เป็นอาชีพที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มีความท้าทายในทุกๆวัน ได้เปิดโลกใหม่ ๆ มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆในโลกเกี่ยวกับการทำอาหาร
**ในวงการอาหาร  มีความต้องการเชฟสูง เพราะคนเราต้องบริโภคอาหารเป็นปัจจัย 4 ทุกวัน
**รายได้และผลตอบแทนค่อนข้างคุ้มค่า
**สามารถต่อยอดได้ทำตามความถนัดและความสนใจ เช่นการเปิดร้านอาหารของตัวเอง

คุณสมบัติของอาชีพเชฟ

**รักการทำอาหาร รักความสะอาด สุขลักษณะอนามัย ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอ
**มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
**ใส่ใจในรายละเอียด หมายถึง มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตเอาใจใส่มีมาตรฐานในการทำอาหาร
**ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความขยันและอดทนมีความรับผิดชอบ
**มีความกระตือรือร้นมีความคล่องแคล่วว่องไวทำงานทำอาหารเป็นงานที่แข่งกับเวลา

ทักษะที่ควรมี

**ทักษะการเป็นผู้นำ หัวหน้าที่ต้องคอยดูแลบริหารภายในห้องครัวให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย สามารถนำคนได้ มีความอ่อนน้อม มีความเมตตา มีจิตวิทยาในการสื่อสาร การให้กำลังใจ การให้อภัย
**ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้ในการอ่านตำราอาหารและสื่อสารกับเชฟนานาชาติ
**ทักษะการประกอบอาหาร  ของการทดสอบและประเมินคุณภาพวัตถุดิบ มีประสาทสัมผัสในการได้กลิ่นและรสชาติที่เป็นปกติ
**ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ร่วมงานเข้าใจในการทำงาน
**ทักษะการจัดการเวลา การจับเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการทำอาหารเช็คที่ดีต้องรู้จักวางแผนแล้วทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

 

อ่านบทความคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.archeep108.com